Posts tagged ‘หลักไม้เลื้อย’

 

trellis-หลักไม้เลื้อย-5วิธีทำหลักที่ปลูกต้นไม้เลื้อยต่าง ๆ ในสวนสวย

Read full article  | No Comments

หากเพื่อน ๆ อยากจะปลูกต้นไม้เลื้อย หรือดอกไม้เลื้อยสวย ๆ เช่น เขี้ยวงู นมมะลิวัน หรือจะทำเป็นสวนผักในบ้าน เช่น ตำลึง ถั่วพลู ให้เลื้อยไปตามกิ่งไม้ หรือตามรูปแบบที่เราวางไว้ วันนี้ขอเสนอวิธีการทำหลักปลูกไม้เลื้อยต่าง ๆ ในสวยสวยของเพื่อน ๆ  ได้ง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวเอง อุปกรณ์ที่ต้องใช้ทำหลักปลูกไม้เลื้อย – ไม้ยาวสิบฟุต จำนวน  6 ท่อน – ไม้ยาวแปดฟุต จำนวน 9 ท่อน – ผงแป้งอะไรก็ได้ – เชือก – อุปกรณ์ช่างทั่วไป เช่น ค้อน ตะปู  กรรไกร เมื่อได้อุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วเรามาทำหลักปลูกไม้เลื้อยกันเลยค่ะ ขั้นแรก เราต้องเคลียร์พื้นที่ ๆ เราต้องการปลูกไม้เลื้อยเสียก่อน แล้วจึงวัดตำแหน่งพื้นที่ ๆ เราต้องการปักเสา มาร์กตำแหน่งด้วยผงแป้ง จำนวน 6 […]

Read More