Posts tagged ‘พันธุ์ไม้จัดสวน’

 

gardenพรรณไม้สำหรับการจัดสวน

Read full article  | No Comments

Plants for Landscaping การแบ่งพรรณไม้สำหรับการจัดสวนนี้ได้จัดแบ่งขึ้นเพื่อให้ความสะดวกในการเลือกชนิดของไม้ได้ตามจุดมุ่งหมายในการออกแบบ เช่น ต้องการเลือกไม้หอม ไม้น้ำ ฯลฯ ซึ่งจะจัดแบ่งตามหัวข้อต่าง ๆ โดยมีเฉพาะชื่อชนิดของพรรณไม้เท่านั้น  ผู้ออกแบบหรือผู้เลือกใช้จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านนี้มาก่อน พอที่จะทราบว่าต้นไม้แต่ละชนิดมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร การปลูกเลี้ยงยากง่ายแค่ไหน  ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับพรรณไม้แต่ละชนิดสามารถค้นคว้าจากหนังสือทางไม้ประดับได้ พรรณไม้สำหรับจุดมุ่งหมายต่าง ๆ 1. ไม้แดดจัด ไม้ยืนต้น กระถินณรงค์ กระดังงาไทย กระถินหอม กาลพฤกษ์ กุ่มบก กุ่มน้ำ กะทิง แก้ว กันเกรา เกาลัด กร่าง กัลปพฤกษ์ ขี้เหล็กบ้าน คอเดีย แคฝรั่ง แคขาว แคแดง แคแสด จามจุรี แจง จำปาเทศ จันทน์กะพ้อ จำปี จำปีสีนวล จำปา ชงโค ชัยพฤกษ์ ชมพูพันธ์ทิพย์ ตันหยง ตะโก ตีนเป็นฝรั่ง ตะแบก ทองหลางฮ่องกง ทองหลางใบมน ทองหลางด่าง […]

Read More