‘ออกแบบสวน’ Posts

 

garden2จัดสวนด้วยไม้พุ่มขนาดเล็กและขนาดกลาง

Read full article  | No Comments

แอหนัง (Crossostephium chinensis) ไม้พุ่มขนาดเล็ก พุ่มสูงประมาณ 2 ฟุต ใบเล็กสีขาวอมเทา แตกแขนงเป็นพุ่ม ชอบแสงแดด ใช้ปลูกจัดตกแต่งเป็นกลุ่มจะเด่นบนพื้นสนามสีเขียว เวลาออกดอกจะต้องตัดออกเพื่อให้กิ่งแตกยอดใหม่เสมอจะไม่โทรม ควรปลูก ในกลุ่มไม้ที่มีสีเขียวเป็นฉากอยู่ด้านหลัง ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง พยับหมอก (Plumbago auriculata) ไม้ดอกทรงพุ่มขนาดเล็ก ดอกเป็นสีม่วงอ่อน นักจัดสวนถ้าต้องการไม้ดอกจัดก็สามารถใช้ได้ ต้องหมั่นแต่งกิ่ง จึงจะออกดอก ควรปลูกเป็นกลุ่ม ชอบแสงแดด ดินร่วน ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง ชวนชม (Adenium obesum) ไม้ประดับที่มีดอกสวยงาม ปลูกประดับอาคารได้ดีมาก จะใส่กระถางแบบใดก็งาม นอกจากดอกสวยแล้วยังมีลำต้นที่งามไปด้วยช่วงจังหวะของการแตกแขนงกิ่ง เป็นไม้พุ่มโปร่ง มีใบติดปลายกิ่งเล็กน้อย และดอกก็จะออกที่ปลายกิ่งเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 5-6 ดอก ดอกสีชมพูเข้ม ชอบแสงแดดจัด ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ปลูกในกระถาง เครื่องปลูกจะมีอิฐหักปนทำให้ระบายน้ำได้ดี รากไม่เน่า ถ้าจัดสวนปลูกลงดิน ดินต้องร่วนน้ำไม่ขัง จะเหมาะกับสวนกรวดหรือสวนหินมากที่สุด ให้ดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง พวงทอง (Galphimia gracilis Barthing) […]

Read More

ตกแต่งสวนด้วยไม้คลุมดิน

Read full article  | No Comments

ประเภทไม้คลุมดิน 1. กระดุมทอง (Melampodium Paludosum) ไม้ดอกประเภทล้มลุกเลื้อยคลุมดิน มีความงามทั้งดอกและใบ ใบจะเขียวตลอดทั้งปี ดอกสีเหลือง เหมาะที่จะปลูกคลุมบริเวณจัดสวน และปลูกคลุมโคนต้นไม้ใหญ่ยืนต้น ใช้ปลูกกลางสนามหญ้าให้เป็นกลุ่มใหญ่ข้างก้อนหิน สีขาวเป็นสวนหย่อม หรือถ้าใช้ปลูกในกระถางที่ก่อด้วยอิฐทรงสี่เหลี่ยมสูงจะทอดยอดคลุมกระถางห้อยย้อยลงสู่เบื้องล่าง หรือจะใช้ปลูกเป็นสวนลอยริมหน้าต่างก็ได้ กระดุมทองเป็นไม้ที่ทนต่อแสงแดดจัดได้ดีและให้ดอกได้ดีกว่าปลูกในร่ม ขยายพันธุ์ด้วยการตัดยอดปักชำ หรือใช้เพาะเมล็ดที่อยู่ในเกสรดอกเมื่อโรยแห้งแล้ว ปลูกง่ายตายยาก 2. บานเช้า (Tumera subulata) ไม้ดอกประเภทล้มลุกเลื้อยคลุมดิน ดอกสีขาวอมเหลือง เหมาะที่จะปลูกเป็นแปลงหรือเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี ชอบดินร่วนชื้นพอควร ดอกกลมโตขนาด 2 นิ้ว จะบานพร้อมกันเวลาเช้าสวยงามมาก ถ้าแสง แดดจัดจะหุบเหลือแต่พุ่มสีเขียว ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำยอด 3. แพงพวยบก (Catharanthus rose us G. Spp.) ไม้ดอกล้มลุก ปลูกประดับสวนได้ทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ต้องปลูกเป็นกลุ่มหรือเป็นแถว มีดอกที่สวยงามเกือบเท่าดอกบานเช้า มีสีขาว ชมพู และชมพูม่วง ชอบแสงแดด ให้ดอกตลอดปี และจะต้องเปลี่ยนต้นอยู่เสมอ ถ้าต้นแก่มากจะไม่ค่อยออกดอก ปลูกง่าย ด้วยเมล็ดหรือกิ่งชำ […]

Read More

gardenหลักการเลือกใช้ต้นไม้จัดตกแต่งบริเวณ

Read full article  | No Comments

ในการออกแบบตกแต่งบริเวณนั้น ต้นไม้เป็นองค์ประกอบของการจัดที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำไปใช้ปลูกประดับตกแต่งอาคารและบริเวณให้เกิดความสดชื่น สวยงาม ผู้ออกแบบจะต้องรู้จักพันธุ์ไม้แต่ละชนิดตลอดจน การเลือกใช้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องกับสภาพของอาคาร ดิน และภูมิอากาศในบริเวณนั้นๆ หลักการเลือกใช้ต้นไม้จัดตกแต่งบริเวณมีดังนี้ 1. เลือกพันธุ์ไม้พื้นบ้านที่หาง่ายในท้องถิ่นนั้น เลือกที่มีทรงพุ่มสวยงาม ทนทาน ปลูกง่าย ตัดตกแต่งง่าย 2. เลือกพันธุ์ไม้ที่สามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย ไม่ว่าจะปักชำ หรือตอน และเป็นพันธุ์ไม้ที่มีราคาไม่แพงเกินไปนัก 3. เลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับบริเวณหรือพื้นที่นั้นๆ คือทนต่อแสงแดด ถ้าเป็นไม้ปลูกในที่มีแสงรำไรก็สามารถเจริญงอกงามได้ดี รูปทรงพุ่มและลำต้นเหมาะสมกับวัสดุอื่นที่ใช้จัด เช่น ก้อนหิน หรือเครื่องปั้นดินเผาได้ดี 4. เลือกพันธุ์ไม้ที่มีสีสันสวยงาม ซึ่งมีทั้งไม้ดอกและไม้ใบ ดอกมีกลิ่นหอมทน ปลูกง่าย เป็นไม้ที่ใช้จัดสวนได้ดี บางชนิดเป็นพุ่มสวยงาม บางชนิดลำต้นสวยงาม ปลูกแล้วสามารถเสริมส่วนประกอบอื่นๆ ให้งดงามได้ทั้งบริเวณ พันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ ไม้ดอกและไม้ประดับ เป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสำคัญในการใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก โดยผู้จัดต้องคำนึงถึงความงามของดอก ใบ ลำต้น และทรงพุ่มเป็นสำคัญ พันธุ์ไม้ที่ใช้ประดับตกแต่งเหล่านี้ ผู้ออกแบบหรือผู้จัดจะต้องเข้าใจและรู้จักลักษณะพันธุ์ไม้เหล่านั้นเป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ อาคารสถานที่ อากาศ และแสง ประเภทไม้ดอกและไม้ประดับ แบ่งเป็น 3 […]

Read More

ศึกษาสภาพแวดล้อมก่อนออกแบบสวน

Read full article  | No Comments

การออกแบบตกแต่งสวนไม้ประดับ ผู้ออกแบบจะต้องศึกษาภูมิประเทศของท้องถิ่นนั้นๆ ให้ดีเสียก่อน แล้วจึงออกแบบและดำเนินการจัด กล่าวคือ ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึง ดินฟ้าอากาศ 1. อุณหภูมิ บริเวณที่จะจัดตกแต่งสวนนั้น ผู้ออกแบบจะต้องรู้ว่าบริเวณนั้นมีอากาศร้อน หนาว แห้งแล้ง ชื้น มากน้อยเพียงใด ผู้ออกแบบจะต้องคิดว่าในสภาพนั้นๆ จะออกแบบอย่างไร จะใช้พันธุ์ไม้ชนิดไหนปลูกจึงจะเหมาะสม และทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี เช่น ถ้าอากาศแห้งแล้งมากควรใช้พันธุ์ไม้ประเภท แคคตัส อากาเว จันทน์ผา ลิ้นมังกร ปรงจีน สิบสองปันนา จัดปลูกตกแต่งร่วมกับก้อนหิน ถ้าบริเวณนั้นอุณหภูมิต่ำ อากาศชื้น พันธุ์ไม้ที่ปลูก ควรเป็นทั้งไม้ดอกและไม้ใบซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่หาง่ายมาปลูก 2. แสงสว่าง ผู้ออกแบบจะต้องศึกษาเกี่ยวกับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังพื้นบริเวณนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด เพราะจะมีผลส่งไปถึงต้นไม้และหญ้าที่จะใช้ปลูก แสงสว่างมีความจำเป็นสำหรับพืชมาก การจัดสวนต้องปลูกทั้งต้นไม้และหญ้า พืชเหล่านี้จะเจริญงอกงามได้ดีต้องอาศัยแสงเป็นสำคัญ ดังนั้น ผู้ออกแบบจะต้องใช้ต้นไม้ให้เหมาะสมกับแสงที่ได้รับจากบริเวณนั้น เช่น ถ้าบริเวณนั้นแสงมากเกินไป ไม่มีสิ่งใดช่วยพรางแสง ควรปลูกต้นไม้ที่ทนต่อแสงแดดได้ดี มักจะใช้ไม้ดอกปลูกมากกว่าไม้ใบ ถ้าปลูกหญ้าควรเป็นพวกนวลน้อยหรือหญ้าญี่ปุ่น ถ้าแสงสว่างไม่มาก ต้องเลือกปลูกต้นไม้ประเภทชอบความชื้น เช่น เฟิน สาวน้อยประแป้ง ปาล์ม หมากเหลือง-แดง โกสน […]

Read More

การจัดสวนหย่อม

Read full article  | No Comments

การจัดสวนหย่อม คือ การจัดสวนไม้ประดับที่ใช้เนื้อที่ในการจัดน้อย เป็นสวนขนาดเล็ก หรือจัดเป็นจุดๆ ในพื้นที่ใหญ่เพื่อเน้นบริเวณนั้นๆ เช่น บนพื้นสนามหญ้ากว้างแต่จัดเพียงจุดเดียว ใช้อุปกรณ์ไม่เปลือง เช่น ก้อนหิน หนึ่งก้อน ต้นไม้คลุมดินหนึ่งกลุ่มกับไม้พุ่มขนาดกลางอีกหนึ่งต้นก็จัดได้ การจัดสวนแบบนี้ใม่ยุ่งยากซับซ้อน บริเวณที่จัดจะเป็นพื้นที่ราบหรือเป็นเนินก็ได้ จะจัดตามมุมอาคาร มุมถนน หรือโคนต้นไม้ เป็นสวนไม้ประดับที่มีรูปแบบ กะทัดรัด สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวัสดุที่ใช้ได้ง่ายถ้าเจ้าของเกิดความเบื่อหน่าย ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนต้นไม้มากกว่าอย่างอื่น นิยมจัดกันมากเพราะประหยัดเนื้อที่และค่าใช้จ่าย ประโยชน์ของการจัดสวนตกแต่งบริเวณ การจัดสวนไม้ประดับถือว่ามีความสำคัญ และมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมาก เพราะเป็นตัวเชื่อมระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสุขสดชื่นในชีวิตประจำวัน คือ 1. ทำให้เกิดความสวยงามแก่อาคารบ้านเรือน ทำให้เจ้าของบ้านมีความสุขสดชื่นทางด้านจิตใจและร่างกาย 2. พันธุ์ไม้ประเภทไม้ดอกและไม้ใบ นอกจากจะปลูกไว้ดูเพื่อผ่อนคลายอารมณ์แล้ว ยังให้อากาศบริสุทธิ์ ป้องกันฝุ่นละอองและเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี 3. เจ้าของบ้านยังมีโอกาสออกกำลังกายด้วยการตัดหญ้า พรวนดินต้นไม้ ตลอดทั้งตัดตกแต่งกิ่ง 4. ต้นไม้จะช่วยปิดบังสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีได้ โดยใช้ต้นไม้ชนิดสูง เช่น อโศกอินเดีย ปลูกเป็น Back ground ของลวนเพื่อปิดบังสิ่งที่ไม่เจริญตาแถบนั้น อาจจะเป็นกองขยะ และยังช่วยบดบังความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังตัวบ้าน หรือเงาสะทั้อนจากบ้านใกล้เคียง

Read More

Garden4การจัดสวนลอย

Read full article  | No Comments

การจัดสวนลอย หมายถึง การจัดออกแบบตกแต่งบริเวณของตัวอาคารและบนอาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากประเทศแถบยุโรป ในยุคปัจจุบันนี้ สวนลอยยังมีความจำเป็นต่อคนที่อาศัยตึกแถว ทาวน์เฮาส์ แฟลต หรือเมือง ที่อยู่กันอย่างแออัดมีเนื้อที่น้อยสำหรับคนเท่านั้น ไม่มีเนื้อที่จะใช้ทำอย่างอื่นได้ มนุษย์เรากับธรรมชาติไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ ต้องอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องผ่อนคลายความเครียด มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด จะจนหรือรํ่ารวย แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ต้นไม้ ดอกไม้ ที่ใช้เสริมความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความสุขกายสบายใจ ทั้งการปลูกประดับภายในห้อง และตกแต่งเป็นแบบสวนลอยในลักษณะแบบต่างๆ เท่าที่สถานที่นั้นๆ จะเอื้ออำนวย ได้แก่ 1. การจัดสวนลอยแบบแขวน 2. การจัดสวนลอยติดตั้งขอบหน้าต่าง 3. การจัดสวนลอยติดตั้งที่บริเวณกันสาด 4. การจัดสวนลอยบนดาดฟ้า 1. การจัดสวนลอยแบบแขวน เป็นการจัดที่ลงทุนน้อย ใช้เพียงเส้นลวดมัดแขวนกระถางตรงหน้าต่างด้านนอก หรือแขวนที่ส่วนอื่นของอาคารที่สามารถมองเห็นจากภายนอกและภายในได้ ดูแลรักษาง่าย ต้นไม้ที่ใช้แขวน ประดับมีทั้งไม้ดอกไม้ใบ เช่น กล้วยไม้ชนิดต่างๆ (ชอบแดด) ไม้ใบ ได้แก่ เดบ พลูด่าง (เหลือง-เขียว) ฟิโลเดนดรอน (Philodendron) ชอบแสงรำไร 2. การจัดสวนลอยติดตั้งขอบหน้าต่าง ควรใช้เหล็กดัดทำเป็นโครงติดกับผนัง […]

Read More

Garden2การจัดสวนน้ำ

Read full article  | No Comments

การจัดสวนน้ำ ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงธารน้ำ สระน้ำ บ่อน้ำพุ น้ำตกเป็นส่วนสำคัญ เน้นบริเวณน้ำให้เด่นมากกว่าส่วนประกอบอื่นๆ รูปทรงของบ่อน้ำสระน้ำ เป็นรูปแบบเรขาคณิต          ขอบเขตจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือ จตุรัสใช้เส้นตรงกำหนดรูปแบบ เช่น สวนน้ำแบบตะวันตก นอกจากนี้อาจจะออกแบบให้เหมือนธรรมชาติ คือ ไม่เน้น เส้นขอบเขตแต่จะให้เป็นแบบรูปทรงอสระ โดยใช้เส้นโค้งเข้ามากำหนดรูปแบบให้ดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น เช่น การจัดสวนแบบตะวนออก (แบบญี่ปุ่น) วัสดุประกอบการจัดสวนน้ำ คือ ก้อนหิน ควรเลือกก้อนที่สวยงามมีลักษณะเว้าแหว่งหรือกลมตามขนาดที่ต้องการ การวางก้อนหินควรให้โผล่เหนือผิวน้ำประมาณครึ่งหรือมากกว่าก็ได้ วางในแนวตั้งและแนวนอน จะไม่วางก้อนหินที่มีลักษณะซ้ำๆ กัน ต้องใช้หลักของความแตกต่างเข้าไปจัดด้วย ต้นไม้ที่ใช้ปลูกประดับสวนน้ำ ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในน้ำได้ดี เช่น ต้นกก ว่านน้ำ บัวชนิดต่างๆ ผักตบชวา ขอบสระหรือบ่อน้ำ ผู้ออกแบบอาจจะตกแต่งด้วยพืชประเภทเฟินชนิดต่างๆ ที่ชอบความชื้น หรือไม้อื่นๆ ที่สามารถปลูกได้ในที่ชื้นมาจัดร่วม

Read More

garden-0013.2การจัดสวนหิน

Read full article  | No Comments

การจัดสวนหิน คือ การจัดสวนไม้ประดับที่ใช้ก้อนหินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ โดยการนำเอาก้อนหินขนาดต่างๆ ตั้งแต่ก้อนใหญ่ไปจนถึงก้อนเล็ก (กรวด) มาจัดร่วมกัน ก้อนหินที่นำมาจัดจะต้องมีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษ เช่น ก้อนหินที่นำมาจากน้ำตก หรือทะเล ที่มีรูปทรงโค้งเว้าเพราะถูกน้ำเซาะดูเป็นธรรมชาติ ไม่ควรใช้ก้อนหินที่ระเบิดจากภูเขาเป็นอันขาด จะทำให้แลดูแข็งกระด้าง การจัดสวนหินนั้น พื้นที่จัดควรลาดเอียงหรือเป็นเนินสูงตํ่าคล้ายภูเขา การวางก้อนหินบนสนามหญ้าควรให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยเลือกด้านที่สวยงามไว้ข้างบน จะจัดเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ วางแนวนอนหรือตั้ง ผู้จัดจะ ต้องพิจารณาดูให้เป็นธรรมชาติ ต้นไม้ที่นำมาจัดกับสวนหินนั้น ต้องเลือกชนิดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม คือทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ใช้ได้ทั้งไม้ดอกและไม้ใบ แต่ไม่ควรเป็นพุ่มใหญ่มากนัก และต้องไม่เด่นจนทำลายความงาม ของก้อนหิน (ควรเลือกประเภทใบเล็ก ดอกเล็ก ห้ามใช้ไม้ใบใหญ่ ดอกใหญ่ เพราะจะข่มก้อนหิน) สีของใบไม้และดอกไม้ ควรให้ตัดกับสีของก้อนหินจึงจะเด่น การจัดกลุ่มไม้ดอกและกลุ่มไม้ใบ ควรจะเว้นช่องว่างเพื่อการวางก้อนหิน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นบาง การจัดสวนหิน ผู้ออกแบบอาจใช้ธารน้ำหรือน้ำตกเข้ามาเสริมได้ เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้บรรยากาศ หรือผู้ออกแบบอาจจัดสวนหินที่ประกอบด้วยต้นไม้เพียงเล็กน้อย แต่เน้นความงามด้วยการจัดและรูปทรงของก้อนหินโดยเฉพาะ (การจัดสวนญี่ปุ่นตามปรัชญาของเขา) ถ้าจะมีธารน้ำก็ควรเป็นสิ่งที่สมมติ โดยใช้กรวดก้อนเล็กๆ หรือทรายปูพื้นแทน แล้วคราดให้เป็นเส้นคล้ายสายน้ำไหล เพื่อจะลดความแข็งกระด้างของสวนหิน การจัดสวนหินผู้ออกแบบอาจทำได้ 3 แบบ คือ […]

Read More

garden-0012.1การจัดสวนแบบจินตนาการ

Read full article  | No Comments

การจัดสวนไม้ประดับแบบจินตนาการนี้ ผู้ออกแบบจะจัดตามแนวความคิดเป็นเรื่องราวทางวรรณคดี จินตนิยาย หรือเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ อาจจะใช้วัสดุประกอบในการจัด เช่น เครื่องปั้นดินเผา  มีแจกัน โอ่ง ไห รูปปั้นคนหรือสัตว์ และสิ่งก่อสร้างอาจเป็นศาลา ต้นไม้ที่นำมาจัดในสวนแบบนี้ควรเป็นไม้ที่จัดตกแต่งให้เป็นพุ่ม เป็น ซุ้ม เป็นรูปเหลี่ยม กลม หรือใช้ไม้ดัดแบบไทยก็ได้ สวนแบบนี้ส่วนประกอบที่จะขาดไม่ได้ก็คือ สนามหญ้า สระน้ำ ก้อนหิน

Read More

การจัดสวนแบบธรรมชาติ

Read full article  | No Comments

สวนธรรมชาติแบบตะวันตก การจัดสวนแบบธรรมชาติ คือ การจัดสวนไม้ประดับที่มีลักษณะเลียนแบบธรรมชาติ การจัดองค์ประกอบของวัสดุและต้นไม้เป็นแบบอิสระ ไม่เป็นแถวซ้ำๆ กัน แต่มีช่องว่างและช่วงจังหวะของต้นไม้ที่ประสานกลมกลืนกัน ต้นไม้ที่ใช้ปลูกประดับส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ทั้งพุ่มใหญ่ กลาง และเล็ก มีทั้งไม้ใบ ไม้ดอก และไม้คลุมดิน ที่ปลูกเชื่อมระหว่างกลุ่มต้นไม้กับ สวนธรรมชาติแบบตะวันออก(ญี่ปุ่น) สนามหญ้า สีสันของใบและดอกจะสร้างบรรยากาศให้กลมกลืนกันเหมือนธรรมชาติจริงๆ สร้างไว้ จะมีความสวยงามประทับใจกว่าสวนแบบอื่นๆ

Read More