ไม้ประดับประเภทปาล์ม (Palms)

ปาล์มเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามอยู่ที่ใบและลำต้น เป็นไม้ประดับที่มีค่ามากไม่ว่าจะใช้ประดับภายในและภายนอก ปาล์มมีหลายร้อยชนิด แต่ละชนิดจะมีใบและลำต้นแตกต่างกัน ซึ่งแบ่งตามลักษณะใบออกได้เป็น 2 พวก คือ

1. ปาล์มที่มีลักษณะใบเป็นรูปพัดกลม ขอบใบจะหยักเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น ปาล์มพัดจีบ ปาล์มเจ้าเมืองตรัง และปาล์มพัดอีกชนิดหนึ่งที่มีใบกลมแต่ปลายขอบใบหยักแหลมลึก เช่น ตาลโตนด ตาลแดง ปาล์มยะวา ลาน ปาล์มสะดือเหลืองและสะดือเขียว ปาล์มหนวด ฯลฯ

2. ปาล์มที่มีใบเหมือนกับขนนก หรือเหมือนใบมะพร้าว ได้แก่ ปาล์มขวด ปาล์มแชมเปญ ปาล์มสามเหลี่ยม หมากสง หมากนวล หมากเขียว-เหลือง-แดง หมากงาช้าง ปาล์มขนนก ฯลฯ

ปาล์มนอกจากจะมีความแตกต่างกันที่ใบแล้ว ยังมีความแตกต่างกันที่ลักษณะของลำต้น ซึ่งอาจแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ

1. ปาล์มที่มีลำต้นเดี่ยว หมายถึง ปาล์มที่เจริญเติบโตจากเมล็ตแล้วจะมีลำต้นเดี่ยว ไม่แตกหน่อ มีลำต้นใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ฟุต เช่น ต้นตาล มะพร้าว ปาล์มขวด ปาล์มแชมเปญ ชนิดลำต้นเล็ก ได้แก่ ปาล์มสะดือ เหลือง-เขียว สิบสองปันนา ปาล์มยะวา ปาล์มพัด ฯลฯ

2. ปาล์มชนิดที่มีลำต้นแตกเป็นกอจากโคนต้นเดิมจนเป็นกอใหญ่ เช่น หมากเหลือง หมากแดง หมากเขียว หมากงาช้าง ปาล์มไผ่ ฯลฯ

การที่จะเลือกใช้ปาล์มตกแต่งหรือจัดสวน ควรเลือกชนิดให้เหมาะสมกับแบบและสภาพภูมิอากาศ แล้วจะสามารถช่วยเสริมความงามให้กับสวนได้ดีมาก

หมากนวล (Vietchia merrillii)

เป็นปาล์มขนาดกลาง มีลำต้นเดี่ยว ข้อถี่ โตช้า ใบสีเขียว กาบและก้านใบสีเขียวอมเทา ถ้าใช้ปลูกจัดสวนหย่อม หรือสวนขนาดใหญ่ควรปลูกเป็นกลุ่ม 2-3 ต้น หรือปลูกเป็นแถวริมทางเดินชอบแดด

ปาล์มแชมเปญ (Mascarena lagenicaulis)

ปาล์มขนาดกลางมีลำต้นใหญ่เตี้ยป้อมเหมือนขวดแชมเปญ โตช้ามาก ลำต้นสีน้ำตาล กาบและก้านใบออกสีแดง อมเขียว ก้านใบจะโค้งลง ใบจะมีเพียงต้นละ 4 – 5 ใบเท่านั้น เป็นปาล์มที่นิยมใช้จัดสวนหย่อมมาก จะปลูกต้นเดียว คู่กับก้อนหินที่สวยงามสักก้อนบนเนินดิน หรือปลูกเป็นกลุ่ม 2 – 3 ต้น ชอบแดด เป็นปาล์มที่มีรูปทรงสวยงามมาก ราคาแพง

ปาล์มพัด (Pritchardia picifica)

เป็นปาล์มที่มีความงามอยู่ที่ใบ ลักษณะใบจะกลมมาก ขณะที่ต้นยังเล็กปลูกใส่กระถางประดับภายใน ถ้าสูงต้องปลูกลงดินเพื่อจัดสวนหรือแต่งบริเวณของอาคารเพียงต้นเดียวหรือปลูกเป็นแถว ถ้าแสงแดดจัดใบจะใหม้ และมีปาล์มพัดอีกต้นหนึ่งที่มีใบกลมสวยงามมากคือปาล์มเจ้าเมืองตรัง ใบสวยกว่าปาล์มพัดทั่วๆไป ราคาแพง ชอบแสงรำไรและชื้น

สิบสองปันนา (Phoenix roebelenii)

เป็นปาล์มที่มีค่าในการใช้จัดสวนตกแต่งบริเวณที่ดีต้นหนึ่ง ใบจะฉีกละเอียดมากคล้ายอินทผาลัม โตช้า นิยมใช้จัดสวนมาก

ปาล์มสามเหลี่ยม (Archontophoenix alexandrae)

ปาล์มขนาดกลางลำต้นเดี่ยวลักษณะป่องกลางต้น กาบใบจะห่อยอดลำต้นโดยรอบ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ใบคล้ายขนนก เหมาะสำหรับตกแต่งบริเวณและจัดสวนหย่อม

ปาล์มยะวา (Livistona rotundifolia)

เป็นปาล์มที่มีขนาดกลางแต่สูงมาก เหมาะที่จะใช้ปลูกประดับสวนขนาดใหญ่

หมากงาช้าง (Pinanga dicksonii)

เป็นปาล์มกอขนาดเล็ก ปลูกประดับได้ทั้งภายในและภายนอก ถ้าแสงแดดจัดใบจะไหม้ งอกงามในที่ชื้น แสง รำไร แตกกอเป็นพุ่มลำต้นสวยงาม ใช้ประดับภายในอาคารได้ดีมาก

จั๋ง (Rhaphis exoelsa หรอ Rhapis excelsa)

เป็นปาล์มขนาดเล็กทั้งกอและลำต้น แตกกอเป็นพุ่ม ใช้ปลูกตกแต่งภายในหรือปลูกจัดสวน ไม่ชอบแสงแดดจัด งอกงามในที่ชื้นและแสงรำไร ใช้จัดสวนน้ำตก สระนํ้า และธารน้ำได้ดี

หมากเขียว (Ptycosperma macarthurii)

ปาล์มขนาดกลางที่มีลำต้นสูงแตกกอ มีหน่อ ลำต้นโตประมาณ 3 นิ้ว ใบสีเขียว ก้านสั้น  หักง่าย ไม่ชอบแสงแดดจัด เหมาะที่จะปลูกลงดินจัดสวนขนาดใหญ่ หรือปลูกเป็นแถวตามทางเดิน ลำต้นจะสูงชะลูดสวยงามมาก

หมากเหลือง (Chrysalidocarpus lutescens)

เป็นปาล์มที่นิยมปลูกประดับตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอก มีความงามมากกว่าหมากเขียวทั้งลำต้น ใบ และสี มีความละเอียดอ่อนทั้งกาบ ก้าน และสีของใบ ชอบแสงแดดปานกลางใบจะเหลืองกว่าอยู่ร่ม นอกจากปลูกตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอกอาคารแล้ว ใบยังใช้ทำพวงหรีดได้อีกด้วย

หมากแดง (Cyrtostachys lakka)

เป็นปาล์มที่ปลูกเลี้ยงยาก ต้องระวังรักษา ชอบความชื้น แสงรำไรหรือแสงแดดในตอนเช้า ก้านใบและกาบจะเป็นสีส้มแดงสวยงาม ราคาแพง ใบเหมือนหมากเขียว แข็งกระด้างกว่าหมากเหลือง

สัญลักษณ์ของต้นไม้ที่ใช้ในการออกแบบสวนไม้ประดับ
Comments are closed.

This entry was posted on September 18, 2012 and is filed under ออกแบบสวน. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.