ไม้ประดับประเภทดราซีนา (Dracaena)

เป็นไม้ประดับที่สวยงาม ใช้จัดประดับตกแต่งสวนหย่อมและบริเวณ อีกทั้งเป็นไม้ที่ใช้ประดับภายในได้ดีอีกด้วย อยู่ในร่มได้นาน ไม่ทิ้งใบง่าย เหมาะที่จะจัดสวนและประดับภายใน ซึ่งแบ่งพันธุ์ออกได้เป็น

วาสนา (Dracaena fragrans)

เป็นใม้ที่ปลูกประดับอาคารได้ทั้งภายในและภายนอก ลำต้นโตประมาณแขน เมื่อปลูกลงพื้นดิน ปลูกลงกระถาง อยู่ในห้องแอร์ได้นาน ถ้าต้นสูงมากจะไม่สวย ใบยาวใหญ่เขียวมีเส้นเหลืองกลางใบยาวตลอด ชอบอากาศชื้น ปลูกใน ที่แสงรำไร ถ้าแสงแดดจัดใบจะไหม้ที่ปลาย ขยายพันธุ์ด้วยการตัดลำต้นชำโดยการนำไปแช่น้ำเป็นเดือน จึงจะแตกตา เป็นหน่อที่ปลูกได้

หวายเขียว (Dracaena Pleomele reflexa)

ไม้ประดับตระกูลตราซีนาที่มีลำต้นตรง ข้อถี่ ใบแข็งสีเขยวเข้ม ทิ้งใบยาก แตกหน่อเป็นกอหรือแตกหน่อที่ลำต้น เป็นไม้ประดับที่มีความงาม ใช้ปลูกในกระถางประดับภายในได้ดีมากแม้แต่ในห้องแอร์ ถ้าใช้ประดับตกแต่ง

สวนจะต้องเป็นบริเวณที่แสงแดดไม่จัด อากาศชื้นพอประมาณ การจัดแต่งสวนควรใช้จำนวนต้นมากๆ ยังมีดราซีนาอีกต้นหนึ่งชื่อ Dracaena Sanderiana ลักษณะเหมือนกับต้นที่กล่าวมาแล้วทุกประการ จะผิดกันที่สีของใบซึ่งมีลักษณะเหลืองอ่อน เส้นเขียวกลางเหมือนกับใบซองออฟอินเดีย แต่เล็กกว่าใบซองออฟอินเดีย มีความสวยงามกว่าดราซีนา เขียวมาก

หวายเขียวใบยาว (Pleomele reflexa angustifolia)

ดราซีนาต้นนี้ ลำต้นและใบใหญ่กว่าหวายเขียวต้นที่กล่าวมาแล้ว ต้นนี้ใบใหญ่ยาวกว่า ใบไม่แข็งมักจะหักปลายใบเสมอ ช่วงใบห่างไม่เท่ากัน กอใหญ่โตเร็ว ใช้ปลูกประดับได้ทั้งภายในและทน ถ้าใช้จัดสวนควรใช้พื้นที่กว้างจึงจะเด่น ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำยอดหรือลำต้น

ไผ่ฟิลิปปินส์ (Dracaena Godseffiana)

ไผ่ฟิลิปปินที่เป็นไม้ประดับที่ประดับได้ทั้งภายในและภายนอก ไม่ชอบแสงแดดจัด ลำต้นเล็ก ต้องตัดแต่งต้นเสมอเพราะยอดจะยาวย้อยต่ำ แตกหน่อเป็นกอ มีสองพันธุ์ ใบเหมือนกันผิดกันที่สี ชนิดใบเขียวมีจุดสีเทาจางๆ ทั่วไป อีกชนิดใบเขียวมีจุดสีเหลืองเข้มทั่วทั้งใบ ใบลายสวยงามมาก แต่จะปลูกยาก พุ่มไม่สวยเท่าใด ขยายพันธุ์ด้วยการชำ และตอนกิ่ง

ซองออฟอินเดีย (Song of India)

เป็นไม้ประดับที่มีลักษณะเหมือน Dracaena Sanderiana ทั้งสีและลายของใบ แต่ใบใหญ่กว่าเล็กน้อย สามารถอยู่ได้ทั้งในร่มและกลางแจ้งได้ดี ใบจะเหลืองมากกว่าอยู่ในร่ม เป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามในการจัดสวนหย่อมและสวนขนาดใหญ่ ขยายพันธุ์ต้วยการตอนกิ่งและปักชำยอด

ซองออฟจาเมกา (Song of Jamaica) หริอ Pleomele reflexa N.E. Br.

ลักษณะใบและขนาดของลำต้นจะเท่ากับซองออฟอินเดีย จะต่างกันก็ตรงสีของใบคือมีใบเขียว เส้นกลางใบเป็นทางสีเหลืองอ่อน ไม่ชอบแสงแดดจัดเท่ากับซองออฟอินเดีย ใช้เป็นไม้ประดับได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ขยายพันธุ์ด้วยการตัดลำต้นหรือยอดปักชำ

เข็มสามสี (Draceane marginata)

ไม้ประดับตระกูลดราซีนา ลำต้นเหมือนกับหวายเขียวแต่ใบยาวเรียวแหลมกว่าหวายเขียว พุ่งตรงออกจากลำต้นโดยรอบ ช่วงใบถี่มาก มีอยู่สามพันธุ์ คือชนิดใบเขียวอ่อนริมขอบใบสีแดงอ่อนเส้นเล็ก ชนิดใบเขียวอ่อนกลางใบมีเส้นสีเทาอ่อน และชนิดขอบใบเป็นสีแดงและเป็นสีชมพู ถ้าแสงแดดจัดใบจะไหม้ ปลูกกลางแจ้งลำต้นจะสูงมาก ทิ้งใบเหลือเพียงส่วนยอดประมาณหนึ่งฟุต จะแตกหน่อที่โคนต้นและที่ลำต้นถ้าถูกดตัด ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำยอดและแยกหน่อ

ลิ้นมังกร (Sansevaria trifasciata)

เป็นไม้ประดับที่ไม่มีลำต้น มีแต่ใบที่แตกออกจากเหงาใต้ดินขึ้นมาเป็นใบ ความสวยงามอยู่ที่ใบซึ่งมีลาย มีจุด และเป็นสีพื้นๆ มีสีเขียว เขียวลายเทา ลายเขียวเข้ม หลือง ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้ทั้งในร่มและแดดจัด ขึ้นในดินทุกสภาพ ปลูกในกระถางก็ได้ เหมาะที่จะจัดสวนหิน สวนกรวด ขยายพันธุ์โดยการใช้หน่อ

หมากผู้หมากเมีย (Cordyline terminalis)

เป็นไม้ใบที่มีความงามทั้งสีของใบและรูปทรงของต้น ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับบริเวณได้ แต่จะต้องเลือกพันธุ์ที่ไม่ทิ้งใบง่าย สีสวย เช่น เปลวสุริยา ปลูกเป็นกลุ่ม ถ้าแสงแดดจัดใบจะไหม้ ปลูกประดับได้ทั้งภายในและภายนอก อาคาร ขยายพันธุ์ด้วยการตอนยอดและตัดปักชำ

ปรงญี่ปุ่น (Cycas revoluta)

มีลักษณะคถ้ายกับปรงป่าทั่วๆ ไปแต่ปรงญี่ปุ่นมีความงามพิเศษกว่าที่กก้านใบแน่นมาก ไม่ผลัดใบง่าย ชอบแสงแดดจัด ทนต่อความแห้งแล้ง ปลูกจัดสวนหย่อมหรือสวนขนาดใหญ่ได้สวยงามไม่ว่าจะเป็นสวนหิน สวนกรวด สวนป่า เป็นไม้ที่ช่วยเสริมความงามให้สวนแสะอาคารได้มาก เป็นที่นิยมของนักจัดสวนทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยหน่อ

ปรงทะเล

ใบคล้ายกับปรงป่าทั่วๆ ไป แต่ปรงทะเลใบใหญ่กว่า ไม่ผลัดใบง่าย ชอบที่ร่ม อากาศชื้น และแสงรำไร ซึ่งจะเจริญงอกงามดีกว่าถูกแสงแดดจัด พุ่มใหญ่สวยงาม ใช้จัดสวนในร่มได้อย่างดี ขยายพันธุ์โดยใช้หน่อ

จันทน์ผา (Dracaena lourieri)

เป็นไม้ประดับตระกูลดราซีนา ใบและลำต้นใหญ่กว่าดราซีนาพันธุ์อื่นๆ เมื่อเจริญเติบโตจะเป็นพุ่มใหญ่ แตกยอดจากลำต้น ขึ้นอยู่ตามภูเขาทั่วไป ต้นขนาดเล็กปลูกลงกระถางใช้เป็นไม้ประดับภายในได้ เป็นไม้ที่ปลูกง่าย ใช้ยอดหรือหน่อปลูก ขึ้นอยู่ได้ทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นที่ร่มหรือแสงแดดจัด ใช้จัดสวนได้ทั้งสวนหย่อมและสวนขนาดใหญ่

อากาเว (Agave sisalana)

ศรนารายณ์เป็นไม้ประดับที่มีมากมายหลายพันธุ์ แต่ละพันธุ์จะแตกต่างกันที่สีของใบและขนาดของใบ ส่วนรูปทรงพุ่มของต้นจะคล้ายกันมาก ชนิดใบสีเขียว ใบสีเทา ใบสีเขียว-เหลือง และใบสีเหลืองอ่อน บางชนิดมีหนามที่ขอบใบ บางชนิดไม่มีแต่มีที่ปลายใบแหลมคม อากาเวเป็นไม้ประดับที่มีความงามทั้งทรงพุ่มใบ และสีของใบ เป็นไม้ประดับที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ชนิดที่นิยมใช้จัดสวนหย่อม สวนขนาดใหญ่ สวนหิน และสวนกรวด จะมีอยู่2-3 ชนิดที่สวยงาม สามารถส่งเสริมคุณค่าของสวนที่จัดให้เด่นสะดุดตา คือ Furcraea gigantea striata, Furcraea foetida และ Agave ameriaanaComments are closed.

This entry was posted on September 18, 2012 and is filed under ออกแบบสวน. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.