gardenหลักการเลือกใช้ต้นไม้จัดตกแต่งบริเวณ

ในการออกแบบตกแต่งบริเวณนั้น ต้นไม้เป็นองค์ประกอบของการจัดที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำไปใช้ปลูกประดับตกแต่งอาคารและบริเวณให้เกิดความสดชื่น สวยงาม ผู้ออกแบบจะต้องรู้จักพันธุ์ไม้แต่ละชนิดตลอดจน การเลือกใช้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องกับสภาพของอาคาร ดิน และภูมิอากาศในบริเวณนั้นๆ หลักการเลือกใช้ต้นไม้จัดตกแต่งบริเวณมีดังนี้

1. เลือกพันธุ์ไม้พื้นบ้านที่หาง่ายในท้องถิ่นนั้น เลือกที่มีทรงพุ่มสวยงาม ทนทาน ปลูกง่าย ตัดตกแต่งง่าย

2. เลือกพันธุ์ไม้ที่สามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย ไม่ว่าจะปักชำ หรือตอน และเป็นพันธุ์ไม้ที่มีราคาไม่แพงเกินไปนัก

3. เลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับบริเวณหรือพื้นที่นั้นๆ คือทนต่อแสงแดด ถ้าเป็นไม้ปลูกในที่มีแสงรำไรก็สามารถเจริญงอกงามได้ดี รูปทรงพุ่มและลำต้นเหมาะสมกับวัสดุอื่นที่ใช้จัด เช่น ก้อนหิน หรือเครื่องปั้นดินเผาได้ดี

4. เลือกพันธุ์ไม้ที่มีสีสันสวยงาม ซึ่งมีทั้งไม้ดอกและไม้ใบ ดอกมีกลิ่นหอมทน ปลูกง่าย เป็นไม้ที่ใช้จัดสวนได้ดี บางชนิดเป็นพุ่มสวยงาม บางชนิดลำต้นสวยงาม ปลูกแล้วสามารถเสริมส่วนประกอบอื่นๆ ให้งดงามได้ทั้งบริเวณ

พันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ

ไม้ดอกและไม้ประดับ เป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสำคัญในการใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก โดยผู้จัดต้องคำนึงถึงความงามของดอก ใบ ลำต้น และทรงพุ่มเป็นสำคัญ พันธุ์ไม้ที่ใช้ประดับตกแต่งเหล่านี้ ผู้ออกแบบหรือผู้จัดจะต้องเข้าใจและรู้จักลักษณะพันธุ์ไม้เหล่านั้นเป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ อาคารสถานที่ อากาศ และแสง

ประเภทไม้ดอกและไม้ประดับ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ไม้ประเภทยืนต้น มีทั้งไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล ลำต้นแข็งแรงสูงใหญ่ ไม้ยืนต้นขนาดกลางใช้ปลูกประดับตกแต่งให้ความงามทั้งทรงพุ่ม ร่มเงา และดอกไปจนถึงให้ผลรับประทาน ได้แก่ นกยูง ราชพฤกษ์ ตะแบก ชมพูพันธุ์ทิพย์ ศรีตรัง ยี่เข่ง อินทนิล ประดู่ ชมพู่ มะม่วง ลิ้นจี่ เป็นต้น

2. ไม้ประเภทไม้ดอก เป็นไม้ดอกที่มีขนาดพุ่มกลางและพุ่มเล็กให้ดอกสวยงามมาก มีดอกตลอดปีหรือเกือบตลอดปีทั้งที่เป็นไม้ยืนต้นและล้มลุก ใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ได้เฉพาะภายนอกเท่านั้น เพราะไม้ดอกต้องการ แสงมากกว่าไม้ใบ ไม้ดอกที่นิยมใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่มีทั้งเป็นพุ่ม เป็นเถา และคลุมดิน เช่น กุหลาบ ดอนยา ประทัดจีน เข็มชนิดต่าง ๆ ชวนชม เฟื่องฟ้า บานบุรี ผกากรอง เวอร์บีนา กระดุมทอง ฯลฯ

3. ไม้ประเภทไม้ใบ เป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสวยงามที่ใบ สีสันของใบ และรูปทรง นิยมใช้เป็นไม้ประดับตกแต่งอาคารได้ดีทั้งภายในและภายนอก แต่จะใช้เป็นไม้ภายในมากกว่าเพราะอยู่ภายในอาคารได้นาน และอยู่ในห้องปรับอากาศได้ดี ไม้ใบที่ใช้ภายในได้ดี คือ ไม้ตระกูลสาวน้อยประแป้ง ฟิโลเดนดรอน มอนสเตอรา ไทร วาลนา ตราซีนา ไม้ใบภายนอกที่ทนต่อแสงแดดได้ดี คือ อากาเว จันทน์ผา แสงจันทร์ แอหนัง การะเกดหนู ฯลฯ

การปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสกาพแวดล้อม

ไม้กลางแจ้ง หมายถึง ต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โล่งไม่มีร่มเงาปกคลุม ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี ต้นไม้มีหลายชนิดและหลายขนาดทั้งไม้ดอก ไม้ผล และไม้ประดับ เช่น อากาเว ต้นแสงจันทร์ จันทน์ผา ฯลฯ

ไม้ในร่ม หมายถึง ต้นไม้ที่ปลูกเจริญงอกงามดีในร่มหรือแสงรำไร ไม่ชอบแสงแดดจัด ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ใบ ให้ความงามที่รูปทรงและสีของใบ เป็นไม้ที่ใช้ประดับภายในอาคารหรือใต้ร่มเงาที่แสงแดดไม่จัด ใช้ปลูกคลุมโคนต้นไม้ใหญ่ เช่น เฟิน ฟิโลเดนดรอน ว่าน บอน ฯลฯ

ไม้น้ำ หมายถึง พันธุ์ไม้ที่สามารถปลูกในน้ำได้ดี อยู่ในน้ำได้นาน เช่น ต้นกก บัวชนิดต่างๆ ว่านน้ำ ผักตบชวาComments are closed.

This entry was posted on September 17, 2012 and is filed under ออกแบบสวน. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.