trellis-หลักไม้เลื้อย-5วิธีทำหลักที่ปลูกต้นไม้เลื้อยต่าง ๆ ในสวนสวย

หากเพื่อน ๆ อยากจะปลูกต้นไม้เลื้อย หรือดอกไม้เลื้อยสวย ๆ เช่น เขี้ยวงู นมมะลิวัน หรือจะทำเป็นสวนผักในบ้าน เช่น ตำลึง ถั่วพลู ให้เลื้อยไปตามกิ่งไม้ หรือตามรูปแบบที่เราวางไว้ วันนี้ขอเสนอวิธีการทำหลักปลูกไม้เลื้อยต่าง ๆ ในสวยสวยของเพื่อน ๆ  ได้ง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

หลักปลูกไม้เลื้อย

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ทำหลักปลูกไม้เลื้อย

– ไม้ยาวสิบฟุต จำนวน  6 ท่อน

– ไม้ยาวแปดฟุต จำนวน 9 ท่อน

– ผงแป้งอะไรก็ได้

– เชือก

– อุปกรณ์ช่างทั่วไป เช่น ค้อน ตะปู  กรรไกร

เมื่อได้อุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วเรามาทำหลักปลูกไม้เลื้อยกันเลยค่ะ

ขั้นแรก เราต้องเคลียร์พื้นที่ ๆ เราต้องการปลูกไม้เลื้อยเสียก่อน แล้วจึงวัดตำแหน่งพื้นที่ ๆ เราต้องการปักเสา มาร์กตำแหน่งด้วยผงแป้ง จำนวน 6 จุ โดยใช้ความกว้าง 3 ฟุต ยาว 8 ฟุต

ปลูกต้นไม้เลื้อย

ขั้นที่สอง ตอกไม้ขนาดสิบฟุตลงไปในดิน ตามที่เรามาร์กจุดไว้ ให้ลึกประมาณ 1 ฟุต แล้วนำเสาไม้มาผูกด้วยเชือกให้แน่นหนาทั้งสามเสา

เสาไม้เลื้อยสวย

ขั้นตอนต่อมา นำไม้ขนาดเก้าฟุต มาปลูกไว้ที่เสา ที่เราได้ปักไว้ก่อนหน้านี้ โดยให้ท่อนไม้แต่ละท่อน ห่างกันประมาณ 2 ฟุตตามแนวดิ่ง เมื่อทำเสร็จแล้ว เพื่อน ๆ ก็นำต้นไม้เลื้อยที่ต้องการมาปลูกไว้ที่โคนเสา รดน้ำ พรวนดิน แล้วก็รอเวลาไม้เลื้อยสวย ๆ เลื้อยไปตามหลักที่เราทำไว้

ทำหลักไม้เลื้อย, , ,

Comments are closed.

This entry was posted on January 31, 2012 and is filed under ออกแบบสวน. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.