ลักษณะของสวนสาธารณะที่ดี

ลักษณะที่ดีของสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

1. ให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

มีป้ายบอกชื่อสวนสาธารณะบริเวณประตูทางเข้าทั่วไป

-มีแผนที่ หรือแผนผังแสดงขอบเขต และตำแหน่งต่าง ๆ ของสวนสาธารณะ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการสามารถทราบได้ว่าควรจะไปที่ใดก่อน

-ถนนภายในสวนสาธารณะควรมีขนาด ความกว้าง ส่วนโค้ง และสัดส่วนต่าง ๆ ตามมาตรฐานทั่วไป เพื่อให้ความปลอดภัยในการขับขี่ มีที่จอดรถ และต้นไม้ที่ร่มรื่นสองข้างทาง เพื่อให้ความสวยงาม และความสบายใจแก่ผู้ใช้สถานที่

-มีถังขยะ สุขาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

-มีศูนย์ให้คำแนะนำและบริการ

2.  ให้ความปลอดภัย

-มียามรักษาการ

-มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน

-มีประตูเขาออกไม่มากนัก ในเวลากลางคืนควรเปิดเพียงประตูเดียว

-มีป้ายบอกการจราจร และป้ายบอกเตือนบริเวณที่มีอันตราย เช่น ถนนลื่น สัตว์ป่า ดินพัง ทางขาด และ ฯลฯ

-ทำรั้วกั้นในบริเวณที่ไม่ปลอดภัย กั้นริมแม่นํ้าเมื่อส่วนนั้นอยู่ใกล้สนามเด็ก เล่น

-แยกถนนและทางเดินอย่างเด็ดขาด

-สำรวจและซ่อมแซมสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น สะพาน เก้าอี้

-ตรวจตราสายไฟ และปลั๊กไฟ

-ตัดแต่งต้นไม้ที่มีกิ่งแห้งตาย หรือแต่งพุ่มไม้เสมอ ไม่ให้มืดทึบเกินไป

-ควรมีหน่วยพยาบาล

3. มีการดูแลรักษาที่ดี

-ทำความสะอาดสม่ำเสมอ  เช่น เก็บขยะ กวาดถนน กวาดสนาม เป็นต้น

-ตัดหญ้า ตัดแต่งทรงพุ่มของต้นไม้

-ให้ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน และฉีดยา กันโรคแมลง

-มีการปลูกต้นไม้ทดแทนไม้เดิมที่ตายไป หรือกำลังจะตาย

-ซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ทาสีเก้าอี้ ติดป้าย หรือทำรั้วใหม่

-ชักชวนให้ประชาชนรู้จักช่วยกันรักษาความสะอาด

-อนุรักษ์สถาพแวดล้อมที่สวยงาม ตามธรรมชาติไว้ให้ดียิ่งขึ้น

สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีความสำคัญยิ่งขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไป การจัดสรรพื้นที่ หรือการวางผังเมืองต่าง ๆ ควรพิจารณาถึงความจำเป็นส่วนนี้ โดยการจัดแบ่งพื้นที่บางส่วนเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนในเขตนั้น ๆ ด้วยComments are closed.

This entry was posted on July 4, 2012 and is filed under จัดสวนพักผ่อนหย่อนใจ. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.