gardenพรรณไม้สำหรับการจัดสวน

Plants for Landscaping

การแบ่งพรรณไม้สำหรับการจัดสวนนี้ได้จัดแบ่งขึ้นเพื่อให้ความสะดวกในการเลือกชนิดของไม้ได้ตามจุดมุ่งหมายในการออกแบบ เช่น ต้องการเลือกไม้หอม ไม้น้ำ ฯลฯ ซึ่งจะจัดแบ่งตามหัวข้อต่าง ๆ โดยมีเฉพาะชื่อชนิดของพรรณไม้เท่านั้น  ผู้ออกแบบหรือผู้เลือกใช้จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านนี้มาก่อน พอที่จะทราบว่าต้นไม้แต่ละชนิดมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร การปลูกเลี้ยงยากง่ายแค่ไหน  ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับพรรณไม้แต่ละชนิดสามารถค้นคว้าจากหนังสือทางไม้ประดับได้

พรรณไม้สำหรับจุดมุ่งหมายต่าง ๆ

1. ไม้แดดจัด

ไม้ยืนต้น

กระถินณรงค์ กระดังงาไทย กระถินหอม กาลพฤกษ์ กุ่มบก กุ่มน้ำ กะทิง แก้ว กันเกรา เกาลัด กร่าง กัลปพฤกษ์ ขี้เหล็กบ้าน คอเดีย แคฝรั่ง แคขาว แคแดง แคแสด จามจุรี แจง จำปาเทศ จันทน์กะพ้อ จำปี จำปีสีนวล จำปา ชงโค ชัยพฤกษ์ ชมพูพันธ์ทิพย์ ตันหยง ตะโก ตีนเป็นฝรั่ง ตะแบก ทองหลางฮ่องกง ทองหลางใบมน ทองหลางด่าง ทองกวาว ไทรย้อยใบแหลม ไทรย้อยใบทู่ ไทรย้อยใบหนา ทองอุไร นมหนู นนทรี น้ำเต้าต้น นิโครธ บุนนาค ประดู่แดง ปี้จั่น ประดู่บ้าน ประดู่ป่า แปรงล้างขวด ปีบ ปีบทอง บุหงาส่าหรี พฤกษ์(จามจุรีสีทอง) พลอง โพศรี พยอม พิกุล พระยาสัตตบรรณ พาราซันโตส มณฑา มะตาด มะฮอกกานี โมก ยางอินเดีย ยางใบซอ ยูคาลิปตัส ราชพฤกษ์ รัตมา ลำดวน ลูกปืนใหญ่ เลี่ยน ลั่นทม ศรีตรัง สนประดิพัทธ์ สนอินเดีย เสม็ด สนสร้อย สารภี สุวรรณพฤกษ์ ไส้กรอก สัก เสลา สนทะเล หางนกยูงฝรั่ง หนวดปลาหมึก หลิว หัสคุณเทศ หูกวาง หนามแดง เหลืองอินเดีย อโศกเซนคาเบียล อโศกสะปัน อินทนิลน้ำ อินทนิลบก

ไม้พุ่ม

กระดังงาสงขลา กระถินพิมาน กาหลง แก้วเจ้าจอม โกสน กระบือเจ็ดตัว (ลิ้นกระบือ) กรรณิการ์ กาบม่วง เกี้ยวเกล้า เข็มชนิดต่าง ๆ เขี้ยวกระแต คำแสด คำเงาะ โคลงเคลง คริสมาสต์ คัดเค้า จำปีแขก จำปูน ชุมเห็ดเทศ ชบาชนิดต่าง ๆ ชบาจีน ชบาหนู ชบาใหญ่ เชอรี่ ช่อม่วง ช้องนาง ซิลเวอร์ดอลลาร์ แดงแสง ดอนย่า ตะขบฝรั่ง ตรีชวา นมแมว นางแย้ม นาคบริพัตร ใบเงิน ใบทอง ใบนาค บัวสวรรค์ ปัตตาเวีย ประยงค์ ประทัดใหญ่ ผีเสื้อแสนสวย ผกากรอง ฝิ่นต้น พู่ชมพู 3 ชนิด พุดตานญี่ปุ่น พุดตาน พยับเมฆ พยับหมอก พุดชมพู พุดฝรั่ง พุดซ้อน พุดตะแคง พวงแสด พวงเหลือง พนมสวรรค์ พุทธชาติสามสี มะยมเทศ มันสำปะหลังด่าง มิกกี้เม้าส์ มุจลินทร์ มะเขือต้น ยี่หุบ โยทะกา ยี่โถ ยี่เข่ง รวงผึ้ง ราชาวดี รำเพย ราตรี ละหุ่งแดง เล็บครุฑ สายหยุด ส้านชะวาน สังกรณี หางนกยูงไทย หนุมานนั่งแท่น หูปลาช่อน เอื้องทอง ฤษีผสม

ไม้เลื้อย

กระดังงาจีน การเวก กระเทียมเถา กันภัย ถั่วแปบช้าง ไก่ฟ้า ขจร ชลูด ชำมะนาด ชลูดช้าง ดองดึง ดาวดึงส์ ดาวประดับ(บานบุรีม่วง) เถาวัลย์เปรียง เถาขยัน ถ้วยทอง โนห์รา บานบุรีเหลือง บานบุรีแสด(หอม) บานบุรีสีกุหลาบ บานบุรีซ้อน ปันหยี ผักบุ้งฝรั่ง พวงชมพู พวงแก้วมณี พวงประดิษฐ์ พวงคราม พวงโกเมน พวงหยก พวงทองเครือ พวงทองเถา พวงแสด พุทธชาติ พุทธชาติก้านแดง พวงแก้วแดง พวงนาค เฟื่องฟ้า ตรุษจีน(หลายชนิด) เฟื่องฟ้าด่าง(หลายชนิด) มะลิวัลย์ มะลุลี แย้ม ปีนัง รสสุคนธ์(ขาว,แดง) รางจืด รกฟ้า เรด้าห์ เล็บมือนาง เสาวรส แสเถา สร้อยอินทนิล (2 สี) สายน้ำผึ้ง สายหยุด หิรัญญิการ์ เอื้องฟ้า อรพิม คิ้วนาง อัญชัน

2.  ไม้พุ่มและไม้เลื้อยที่มีดอกตลอดปี

ไม้พุ่มมีดอกตลอดปี

กระดังงาไทย กระดังงาสงขลา กระถินไทย กาหลง กุหลาบ แก้ว กรรณิการ์ ขี้เหล็ก ขิงม่วง เข็มสีต่าง ๆ เข็มชวา เข็มญี่ปุ่น เข็มอุนากรรณ์ เข็มมาเลเซีย โคลงเคลง คอเดีย จำปา จำปี จำปูน จำปีแขก ชบาต่าง ๆ ชาปัตตาเวีย ช่อไข่มุก ชงโค ชวนชม ช้องนาง ดาราคาม ดอนย่า แดงสยาม ตรีชวา ทองพันชั่ง ทองอุไร เทียนหยด(ช่อม่วง) นางแย้ม บานเช้าต้น บานเช้า บานทน (แย้มปีนัง) บานไม่รู้โรยสิงคโปร์ บานบุรีแคระ ประทัดไต้หวัน(ประทัดฟิลิปปินส์) ประทัดใหญ่ บัวสวรรค์ ประยงค์ ปัตตาเวีย ผกากรอง พยับเมฆ พยับหมอก พนมเทียน พนมสวรรค์ พวงทองต้น พวงเหลือง พวงแสด แพงพวยฝรั่ง พู่นายพล พู่ชมพู พุดซ้อน พู่เรือหงษ์ พุดฝรั่ง พุดตะแคง พุดตาน พุทธชาติสามสี พุทธชาด พุดสวน มิกกี้เม้าส์ มะลิซ้อน มณฑา มุจลินทร์ โมก(ช้อน,ลา) ยี่โถ ย่าหยา(อังกาบ) โยทะกา ราตรี ราตรีม่วง ราตรีสีทอง รำเพย รักดอก รอนเดอเลเตีย ลำโพง ลิ้นกระบือ แวววิเชียร สังกรณี สายหยุด แสมสาร หางกระรอกแดง หางนกยูงไทย เหลืองคีรีบูน หลิวไต้หวัน หนามแดง(มะนาวไม่รู้โห่)

ไม้เลื้อยที่มีดอกตลอดปี

การเวก กระดังงาจีน ขจร ชะลูดช้าง บานบุรีม่วง บานบุรีเหลือง บานบุรีซ้อน ผักบุ้งฝรั่ง พวงชมพู พุทธชาติ พวงทองเถา มะลิวัลย์ มะลุลี รกฟ้า เล็บมือนาง สร้อยอินทนิล แสเถา อัญชัน

3.  ไม้ดอกล้มลุก

กล๊อกซีเนีย คอสมอส เงาะถอดรูป ฉัตรทอง ซัลเวีย ซ่อนกลิ่นฝรั่ง ดาวกระจาย ดาวเรือง เดือนฉาย ตรีชวา ทานตะวัน เทียนดอก เทียนเลื้อย บานชื่น บานไม่รู้โรย บานเย็น ปากนกกะเรียน ผีเสื้อ พิทูเนีย พอทูลาก้า พู่จอมพล พลอยไพลิน แพรวโพยม ฟล๊อกซ์ เยบีร่า ยาสูบ รักเร่ เสนปดรากอน สายรุ้ง สายรุ้งสีทับทิม แสงอรุณ หงอนไก่ฝรั่ง ไอรีส ฮอลลี่ฮอก

4.  ไม้กึ่งแดดกึ่งร่ม

แก้ว ขาไก่ด่าง ขาไก่เขียว เงินไหลมา จั๋ง ซองออฟจาไมกา ซุ้มกระต่ายเขียว ดาดตะกั่ว เต่าร้าง เตยแก้ว ไทรด่าง ประยงค์ ปาล์มจีน ปาล์มพัด ไผ่ฟิลิปปินส์ พลูด่าง,พลูเขียว เฟินก้ามปู พลูฉีก, พลูฉลุ เล็บครุฑชนิดต่าง ๆ ว่านชนิดต่าง ๆ วาสนา แสยก หนวดปลาหมึก หมากผู้หมากเมีย หมากเขียว หวายเขียว หอกราชบังสัน ออมเงิน ออมทอง

5.  ไม้ในร่ม

เขียวหมื่นปีชนิดต่าง ๆ คล้าชนิดต่าง ๆ ซุ้มกระต่ายเขียว ปาล์มไผ่ ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง พลูเขียว พลูด่าง เฟินชนิดต่าง ๆ ฟิลโลเดนดรอน มอสสเตอร่า วาสนา ว่านชนิดต่าง ๆ เศรษฐีอเมริกัน เศรษฐีเรือนใน เศรษฐีเรือนนอก สาวน้อยประแป้ง หัวในแนบ หวายเขียว หมากผู้ หมากเมีย ออมเงิน ออมทอง

6.  ไม้ดอกในร่มรำไร

ดาราคาม พู่นายพล เหลืองคีรีบูน

7.  ไม้น้ำและไม้ที่ปลูกริมน้ำ

กกลังกา กกอียิบปต์ กกร่ม กกช้าง กล้วยก้ามกุ้ง,กล้วยก้ามกั้ง จอก ตาละปัดฤษี เตยแก้ว เตยด่าง เตยหอม ธูปฤษี ธรรมรักษา บัวสาย บัวชนิดต่าง ๆ บัววิคทอเรีย ใบพาย บอนจีน บาเหลือง บัวบา ใบพายใหญ่ ใบพาย ปรงทอง ปรงไข่ ผักตบชวา ผักตบไทย โพรง พุทธรักษาชนิดต่าง ๆ พุทธรักษาน้ำ พลับพลึง โมกบ้าน ลำเอียก(ลูกเดือยน้ำ) วอเตอร์ป๊อบปี้ ว่านน้ำ สาหร่ายญี่ปุ่น เหงือกปลาหมอ

8.  ไม้ทนเค็ม(ไม้ที่ปลูกชายทะเล)

ไม้พุ่มใหญ่

กระถินไทย กระถินเทศ แก้ว แคแสด จิกสวน จิกทะเล ชงโคดอกเหลือง ตาล ตันหยง ตีนเป็ด ตีนเป็ดทะเล ทองกวาว ไทรย้อย นนทรี ปาล์มต่าง ๆ โพทะเล มะขาม มะขามเทศ มะพร้าว มะฮอกกานี ยูคาลิปตัส ราชพฤกษ์ ลั่นทม หว้า สารภีทะเล กะทิง สนทะเล สุพรรณิการ์ แสงจันทร์ หางนกยูงฝรั่ง

ไม้พุ่มต่ำ

เข็มสีต่าง ๆ เข็มป่า เข็มอาดัม เล็บครุฑ ชบา ดอมเบยา เตยหอม ทับทิม หนามแดง มะนาวไม่รู้โห่ บานเช้า แพงพวยฝรั่ง โมก ยี่เข่ง ยี่โถ รักทะเล สารพัดพิษ สับปะรดเทศ หางนกยูงไทย หางกระรอกแดง อ้อแดง

ไม้เลื้อย

บานบุรี ใบละบาท ผักบุ้งฝรั่ง มอร์นิ่งกลอรี่ พวงเงิน พวงแก้วแดง พวงชมพู เฟื่องฟ้า ช่ออินทนิล สร้อยอินทนิล และรางจืด เล็บมือนาง

9. ไม้หอม

ไม้ยืนต้น

กะถินเทศ กะถินพิมาน กันเกรา การะเกด กระดังงาไทย กรรณิการ์ แก้ว กาหลง จำปี จำปีสีนวล จำปา จำปาเทศ จันทน์กะพ้อ ชัยพฤกษ์ ชงโค ตันหยง นมหนู บุนนาค บุหงาส่าหรี ปีบ ปีบทอง ประดู่ พยอม พิกุล พระยาสัตตบรรณ มณฑา โมก รวงผึ้ง ลำดวน เลี่ยน ลั่นทม สารภีป่า สารภี อโศก โศก

ไม้พุ่ม

กุหลาบ เข็มหอม เขี้ยวกระแต จำปูน ซ่อนกลิ่น เดหลี เทียนกิ่งดอกขาว เทียนแดง นมแมว นางแย้ม บุหงาแต่งงาน บุหงา บานเย็น ปริก ประยงค์ พุดฝรั่ง พุดจีบ พุทธชาติ พลับพลึง พุทธชาติสามสี พุดตะแคง พุด พุดซ้อน มะลิลา มะลิซ้อน มหาหงษ์ ยี่โถ ยี่หุบหนู ยี่หุบ ราตรี ราชาวดี ลำเจียก อุนากรรณ์

ไม้เลื้อย

กระดังงา การเวก กระดังงาจีน กุมาริกา ขจร(สลิด) คัดเค้า ชะลูดช้าง ชำมะนาด เถาวัลย์เปรียง นมตำเลีย พวงมณี พวงแก้วกุดั่น มะลิวัลย์ ลดาวัลย์ เล็บมือนาง เสาวคนธ์ สายหยุด แสลงพัน เสาวรส สายน้ำผึ้ง หิรัญญิการ์ หางไหล(โล่ติ๊น)

10. ไม้มีพิษ

กระบองเพชร -นามเป็นอันตราย

ข่อย-เปลือกของผลทำให้คัน

เข็มอาดัม,เข็มกุดั่น-ปลายใบแหลมคม รากมีพิษ

เจตมูลเพลิงขาว-รากยางมีพิษคัน

ดองดึงส์-หัวสด ๆ รับประทานเป็นพิษ

ตีนเป็ดน้ำ-เมล็ดเป็นพิษคันมาก

เต่าร้าง-ยางจากผลทำให้คัน

ตำแยช้าง-ต้นมีขนเป็นพิษคัน

บานเย็น-รากและเมล็ดมีพิษ

โป๊ยเซียน-หนามและน้ำยางมีพิษ

โพทะเล-น้ำยางของต้นมีพิษ ถูกตาอาจบอดได้

พญาไร้ใบ-น้ำยางมีพิษคัน ถูกตาอาจบอดได้

มะกล่ำตาหนู-สีแดงหุ้มเมล็ดเป็นพิษ รากเป็นพิษ

ยี่โถ-น้ำยางและรากเป็นพิษ

รำเพย-น้ำยางและผลเป็นพิษ

ลำโพง-หนามของผลและเมล็ดมีพิษ

สาวน้อยประแป้ง-ยางของต้นทำให้คัน ถูกลิ้นจะชา

สลัดใดป่า-น้ำยางมีพิษคัน ถูกตาอาจบอด

หางไหลแดง-เปลือก ดอก รากเป็นพิษ

11. ไม้วงศ์กล้วย

เหมาะสำหรับปลูกริมน้ำ ใช้เป็นฉากหลังเพราะมีขนาดใหญ่ และพุ่มแน่น

กล้วยผา กล้วยพัด(ไม่มีหน่อ) กล้วยพัดลังกา(มีหน่อ) กล้วยกัทลี กล้วยก้ามกุ้ง(ช่อห้อย) กล้ามก้ามกั้ง(ช่อตั้ง) กล้วยบัวสวรรค์แดง กล้วยบัวสวรรค์ม่วง ปักษาสวรรค์ พุทธรักษาชนิดต่าง ๆ พุทธรักษาด่าง

12.  ไม้วงศ์ไผ่

ไผ่จีน ไผ่ดำ ไผ่ด่าง ไผ่ตง ไผ่เตี้ย ไผ่น้ำเต้า ไผ่ป่า ไผ่เพ็ก ไผ่รวก ไผ่รวกเล็ก ไผ่เลี้ยง ไผ่สีสุก ไผ่เหลือง ไผ่เหลืองทอง ไผ่หลอด ไผ่หวานเมืองน่าน ไผ่หวานเมืองเลย

13. ปรงต่าง ๆ

ปรงญี่ปุ่น ปรงทะเล ปรงป่า ปรงเม็กซิกัน

14. ปาล์ม

ค้อ จั๋ง จาก ชิด ตาล แชมเปญปาล์ม เต่าร้างมีหน่อ เต่าร้างไม่มีหน่อ ตาลทับทิม ตาลแสด ปาล์มขวด ปาล์มโคลัมโบ ปาล์มเจ้าเมืองตรัง ปาล์มจีน ปาล์มน้ำมัน ปาล์มพัด ปาล์มมนิลา ปาล์มยะวา เป้ง แป๊ตตี้โค๊ตปาล์ม พล มะพร้าว มะพร้าวทะเล ระกำ ล่า สิบสองปันนา หมาก หมากเขียวใบตัด หมากเขียว หมากงาช้าง หมากแดง หมากเหลือง หมากสามเหลี่ยม เหลาชะโอน หวายต่าง ๆ อินทผลัม

15.  สน

สนข้าวเปลือก สนฉัตร สนดินสอเขียว สนดินสอทอง สนด่าง สนตลก สนไต้หวัน สนทรายทอง สนทะเล สนบลู สนปริก สนประดิพัทธ์ สนแผงเขียว สนแผงทอง สนแผงพุ่มเตี้ย สนพิกุล สนเลื้อย สนญี่ปุ่น สนสีเงิน สนสีฟ้า สนสามร้อยยอด สนหางสิงห์ สนหูสือComments are closed.

This entry was posted on July 5, 2012 and is filed under จัดสวนพักผ่อนหย่อนใจ. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.