ผิวของวัสดุจัดสวน

SURFACING

หลังจากที่ได้มีการปรับพื้นที่เรื่องการระบายน้ำ ปรับปรุงดิน วางตำแหน่งวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกลักษณะของพื้นผิววัสดุ (Surfacing) ว่าจะใช้แบบไหนบ้าง โดยให้เข้ากับบรรยากาศของสวนและตรงตามจุดมุ่งหมายการใช้ เพราะสนามโดยทั่วไปจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้เพราะจะมีวัชพืช ใบไม้ผุ และหญ้าที่ไม่ต้องการขึ้นมากมาย ดังนั้นควรมีการกำหนด และเลือกใช้ Surfacing เพื่อที่จะควบคุมเรื่องฝุ่นละออง, ความร้อน, วัชพืช การระบายน้ำ และเป็นตัวประกอบให้สวนสวยงามขึ้น

การใช้ Surfacing ทั่ว ๆ ไป จะมีอยู่ 3 จุดมุ่งหมาย คือ

  • ปูทางเท้าสำหรับบริเวณที่มีคนสัญจรไปมา
  • ทำเป็นสนามหญ้าสำหรับบริเวณที่มีการใช้น้อย
  • ปลูกพืชคลุมดินสำหรับบริเวณที่ไม่มีคนเดินข้าม

นอกจากจะใช้ Surfacing ในแง่ของประโยชน์ใช้สอยแล้ว Surfacing ยังจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการจัดสวนอีกด้วย เพราะเป็นตัวเสริมให้ส่วนอื่นเด่นขึ้น เนื่องจาก Surfacing มักจะอยู่ในระดับต่ำ จึงช่วยเน้นให้เห็นถึงลักษณะ 3 มิติของสวนด้วย Surfacingแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

1. ลักษณะพื้นผิวที่แข็ง (Hard Paving)

ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่มีราคาแพงกว่าอย่างอื่น แต่คงทนถาวรกว่าในทุกสภาพดินฟ้าอากาศ และต้องการการดูแลรักษาน้อยกว่าด้วย ข้อเสียของ Surfacing แบบนี้คือมีการดูดความร้อนมากไป และมองดูแล้วจะเคืองตาเนื่องจากการสะท้อนแสง

วัสดุที่ใช้ ได้แก่ การใช้คอนกรีตร่วมกับอิฐ, หิน, กระเบื้อง และใช้คอนกรีตบล๊อก, ไม้โมเสด เมื่อเลือกวัสดุควรคำนึงถึงรูปร่างและลักษณะของวัสดุนั้น ๆ ด้วยว่ากลมกลืนกับสิ่งอื่นหรือไม่ หรือมีความสัมพันธ์กับความชื้น, ร้อน และหนาวแค่ไหน

2. ลักษณะพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม (SoftSurfacing)

วัสดุที่ใช้จะไม่แพงเท่ากํบ Hard Paving แต่ต้องการการดูแลรักษามากกว่า และต้องเปลี่ยนใหม่ เมื่อเสื่อมสภาพแล้ว

ได้แก่ หญ้า เปลือกไม้ กรวด ทราย หินละเอียด และพืชคลุมดินชนิดต่าง ๆ

ลักษณะพื้นผิวที่แข็ง (Hard paving) เช่น หิน, กระเบื้อง, อิฐ, เซรามิค

ลักษณะพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม (Soft surfacing) เช่น หญ้า, เปลือกไม้, พืชคลุมดินComments are closed.

This entry was posted on July 6, 2012 and is filed under วิธีการจัดสวน. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.