ปัจจัยที่เหมาะสมกับกล้วยไม้

ปัจจัยจำกัด(limiting factors)

นักกล้วยไม้บางคนอาจมีปัญหาว่าเราปฏิบัติดีที่สุดแล้วทำไมกล้วยไม้จึงไม่งาม ที่ไม่งามนั้น อาจมีปัจจัยบางอย่างจำกัด หรือ “ดึง” เอาไว้ก็ได้ เพื่อไม่ให้สับสน ขอยกเรื่องสิ่งแวดล้อมมากล่าวเพียงเรื่องเดียว และเพื่อให้เข้าใจง่าย ขอสมมุติเป็นตัวเลข ถ้าปัจจัยทั้ง 5 ข้อ ดีพร้อม เหมาะสมอย่างยิ่งกับกล้วยไม้ ให้ข้อหนึ่ง มีค่าเท่ากับ 10 ก็ได้ตัวเลขดังนี้

แสงสว่าง 10

อุณหภูมิ 10

ความชื้น 10

อากาศ 10

อาหาร 10

จำนวน 10 นี้ หมายถึงเหมาะสมเต็มที่ แต่ถ้าสมมุติว่า แสงไม่เหมาะสม(มากหรือน้อยเกินไป) แสงลดค่าเหลือ 8 ต้นไม้ก็จะงามเท่ากับแสง 8 แม้ว่าปัจจัยอื่นจะได้ 10 เต็มเท่าเดิม ในที่นี้แสงเป็นปัจจัยจำกัด หรือเป็นตัวดึง

ขอยกอีก 1 ตัวอย่าง สมมุติว่าใส่ปุ๋ยมากเกินไป หรือน้อยเกินไป ปัจจัยเรื่องอาหารลดลงมาเหลือ 7 แสงเหลือ 8 อากาศเหลือ 9 นอกนั้น 10 ต้นไม้ก็จะงามเท่ากับ อาหาร 7 เพราะเป็นตัวต่ำสุดในกรณีนี้อาหารก็เป็นตัวดึง

ฉะนั้นการเลี้ยงกล้วยไม้ให้งาม จะคำนึงถึงปัจจัยบางข้อ แต่ละเลยปัจจัยบางข้อนั้นไม่ได้

ขอย้ำว่า ที่ยกตัวอย่างมานี้เฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ยังมีเรื่องของพันธุ์ไม้ เรื่องของโรค แมลงที่เป็นศัตรู และเรื่องอื่น ๆ ที่จะเป็นปัจจัยจำกัดได้อีก

เรื่องของสิ่งแวดล้อม ดูคล้ายกับยืดยาวเกินจำเป็นสำหรับผู้เริ่มเล่นกล้วยไม้ แต่เราก็พูดกันอยู่เสมอว่า การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นั้น แต่ละคนซึ่งเลี้ยงกล้วยไม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน มากบ้าง น้อยบ้าง แล้วก็ทราบดีว่า ทุกคนจะต้องพยายามปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ซึ่งเอาอย่างกัน หรือลอกแบบกันไม่ได้ ต้องอาศัยความช่างสังเกต และปรับปรุงให้เหมาะสมด้วยตนเอง ซึ่งนักกล้วยไม้สมัครเล่นก็ได้อาศัยประสบการณ์ของตนเป็นที่ตั้ง ถ้าผิดก็ถือเป็นครู จึงมีความเห็นว่า ถ้าท่านจะได้มีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านี้เอาไว้บ้างก็จะช่วยให้เกิดการผิดพลาดน้อยครั้งลง และมองปัญหาได้ชัดเจนทะลุปรุโปร่งยิ่งขึ้น อันจะเป็นส่วนสำคัญให้การเลี้ยงกล้วยไม้ของท่านประสบความสำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นงานอดิเรกที่ให้ความสุข หรือเป็นอาชีพสืบไปในภายหน้าComments are closed.

This entry was posted on October 3, 2012 and is filed under การปลูกกล้วยไม้. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.