ตกแต่งสวนด้วยไม้คลุมดิน

ประเภทไม้คลุมดิน

1. กระดุมทอง (Melampodium Paludosum)

ไม้ดอกประเภทล้มลุกเลื้อยคลุมดิน มีความงามทั้งดอกและใบ ใบจะเขียวตลอดทั้งปี ดอกสีเหลือง เหมาะที่จะปลูกคลุมบริเวณจัดสวน และปลูกคลุมโคนต้นไม้ใหญ่ยืนต้น ใช้ปลูกกลางสนามหญ้าให้เป็นกลุ่มใหญ่ข้างก้อนหิน สีขาวเป็นสวนหย่อม หรือถ้าใช้ปลูกในกระถางที่ก่อด้วยอิฐทรงสี่เหลี่ยมสูงจะทอดยอดคลุมกระถางห้อยย้อยลงสู่เบื้องล่าง หรือจะใช้ปลูกเป็นสวนลอยริมหน้าต่างก็ได้ กระดุมทองเป็นไม้ที่ทนต่อแสงแดดจัดได้ดีและให้ดอกได้ดีกว่าปลูกในร่ม ขยายพันธุ์ด้วยการตัดยอดปักชำ หรือใช้เพาะเมล็ดที่อยู่ในเกสรดอกเมื่อโรยแห้งแล้ว ปลูกง่ายตายยาก

2. บานเช้า (Tumera subulata)

ไม้ดอกประเภทล้มลุกเลื้อยคลุมดิน ดอกสีขาวอมเหลือง เหมาะที่จะปลูกเป็นแปลงหรือเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี ชอบดินร่วนชื้นพอควร ดอกกลมโตขนาด 2 นิ้ว จะบานพร้อมกันเวลาเช้าสวยงามมาก ถ้าแสง แดดจัดจะหุบเหลือแต่พุ่มสีเขียว ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำยอด

3. แพงพวยบก (Catharanthus rose us G. Spp.)

ไม้ดอกล้มลุก ปลูกประดับสวนได้ทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ต้องปลูกเป็นกลุ่มหรือเป็นแถว มีดอกที่สวยงามเกือบเท่าดอกบานเช้า มีสีขาว ชมพู และชมพูม่วง ชอบแสงแดด ให้ดอกตลอดปี และจะต้องเปลี่ยนต้นอยู่เสมอ ถ้าต้นแก่มากจะไม่ค่อยออกดอก ปลูกง่าย ด้วยเมล็ดหรือกิ่งชำ

4. เวอร์บีนา (Verbena Spp.)

ไม้ดอกล้มลุกคลุมดินที่มีพุ่มขนาดเล็ก ใบละเอียด ดอกสีสวยงามมาก มีหลายสี ทั้งสีขาว แดง ม่วง และชมพู ดอกเล็กขนาด 2 เซนติเมตร เป็นไม้ที่โตเร็ว โทรมง่าย ต้องคอยหมุนเปลี่ยนอยู่เสมอ ให้ดอกไม่ขาดระยะ ชอบแสง

แดด ต้องให้ปุ๋ยบ่อย ใช้ปลูกประดับสวนหย่อมจะสวยงาม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด การปักชำ หรือการแบ่งแยกรากไปปลูก

5. ผกากรอง (Lantana Sellowiara Linn.)

ไม้ดอกที่ใช้ปลูกคลุมดิน และปลูกเป็นพุ่มใหญ่ประดับทวนหรือบริเวณได้ดี ผกากรองมีหลายพันธุ์ ใช้ปลูกคลุมดินมีพุ่มขนาดเล็ก ได้แก่ ผกากรองดอกสีเหลือง สีม่วง และสีขาว นอกจากนั้นยังใช้ปลูกในที่สูงตามอาคารจัดเป็น สวนลอยได้ ส่วนพุ่มใหญ่ดอกจะมีสีขาวปนชมพู สีส้มและสีชมพู เหมาะที่จะปลูกเป็นรั้วตัดแต่งพุ่ม เวลาออกดอกจะสวยงาม เป็นไม้ที่ปลูกกลางแจ้งต้องการแสงสว่างมาก ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ให้ดอกตลอดปี ขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง

6. ดาดตะกั่ว (Hemigraphis Colorata)

เป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงามมากกว่าดอก ใช้ปลูกปกคลุมดินที่เป็นร่มเงาได้ดี อาจปลูกตามโคนต้นไม้ หรือตกแต่งสวนที่มีแสงรำไรหรือร่ม เพื่อปกคลุมดินป้องกันน้ำชะผิวดิน ชอบความชื้น ใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านท้องใบ เป็นสีม่วงเข้ม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำยอดและลำต้น ปลูกง่าย ตายยาก

7. การะเกดหนู (Pandanus pygmaeus)

เป็นไม้คลุมดินที่แตกหน่อเป็นกอเป็นพุ่มสูงประมาณ 2 ฟุต ใบยาวประมาณ 1 ฟุต เรียวเล็กสีเหลือง กลางใบ เป็นเส้นเขียวตลอดใบ ขอบใบมีหนาม ชอบแสงแดดจัด ใบจะมีสีเหลือง ถ้าอยู่ในที่ร่มใบจะออกเขียวอมเหลือง ชอบความชื้น ปลูกริมขอบสระน้ำก็ได้ กลางสนามก็ได้ เมื่อปลูกเป็นกลุ่มสีจะเข้มสวย ปลูกได้ทั้งสวนหย่อมและสวนขนาดใหญ่ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำด้วยยอดและลำต้น

8. เศรษฐีไซ่ง่อน (Ophiopogon Jaburan Variegatus)

เป็นไม้ที่แตกเป็นกอ ใบเหมือนกับการะเกดแต่เล็กกว่านิดหน่อยไม่มีหนามสีเทาอมเขียว ใบมีเส้นเขียวเล็กกลางใบหลายเส้น ต้องหมั่นแยกหน่อถ้ากอโตจะทำให้ใบเล็กไม่สวย ปลูกประดับสวนหย่อมและสวนขนาดใหญ่ได้ดี ถ้าปลูกเป็นกลุ่มใหญ่จะสวยตัดกับสนามหญ้า แต่ถ้าปลูกในที่แสงแดดจัดใบจะไหม้ที่ปลาย ควรปลูกในพื้นที่รำไรหรือแสงแดดปานกลาง

9. ก้ามปูหลุด (Zebrina Pendulata Discolor)

ไม้เลื้อยคลุมดินที่มีใบสวยงามกว่าดอก ลำต้นเป็นข้อหักง่าย ใบรีแหลมสีเขียวอมเทา มีลายกลางใบสีม่วง ปลูกเป็นไม้ได้ทั้งคลุมดินและแขวน ชอบความชื้น แสงรำไร และร่ม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำด้วยยอดและลำต้น

10. เฟิน (Ferns)

เป็นพืชคลุมดินที่มีความงามทั้งใบและทรงพุ่ม ใช้ปลูกประดับได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และใช้จัดสวนได้ดีทั้งสวนหย่อม สวนหิน และสวนน้ำ แต่จะต้องมีแสงรำไรหรือร่ม ปลูกประดับได้ทั้งในกระถางและลงดิน ชอบความชื้นสูง เช่น น้ำตก ริมสระน้ำ เฟินมีหลายพันธุ์ ผู้ออกแบบจะต้องเลือกใช้ให้ถูกกับรูปแบบของสวนและสภาพ ภูมิอากาศ เช่น เฟินใบมะขาม เฟินก้างปลา และเฟินขนนก ฯลฯ เฟินเป็นไม้ที่มีลักษณะอ่อนไหว สามารถจะลดความแข็งกระด้างของสภาพบริเวณได้ดีมากกว่าไม้ประเภทอื่น ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะสปอร์ และแยกหน่อ

11. ผักเป็ดด่าง “ทับทิมสยาม” (Alternanthera bettzickiana)

ไม้ประดับที่มีใบสวยงามมาก ใช้ปลูกคลุมดินได้ดี ใบติดกันแน่น ใบใหญ่กว่าผักเป็ดแดงเล็กน้อย ถ้าปลูกในที่มีอากาศหนาวหรือชื้นใบจะ

ออกลายเป็นสีชมพูเข้ม และชมพูอ่อน ถ้าอากาศร้อนใบจะเป็นสีเขียว ใบเล็ก (อากาศแห้งแล้ง) ใช้ปลูกตามโคนต้นไม้ที่มีแสงแดดปานกลาง ปลูกเป็นกลุ่ม ชอบความชื้นปานกลาง ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำยอดและลำต้นComments are closed.

This entry was posted on September 17, 2012 and is filed under ออกแบบสวน. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.