garden2จัดสวนด้วยไม้พุ่มขนาดเล็กและขนาดกลาง

แอหนัง (Crossostephium chinensis)

ไม้พุ่มขนาดเล็ก พุ่มสูงประมาณ 2 ฟุต ใบเล็กสีขาวอมเทา แตกแขนงเป็นพุ่ม ชอบแสงแดด ใช้ปลูกจัดตกแต่งเป็นกลุ่มจะเด่นบนพื้นสนามสีเขียว เวลาออกดอกจะต้องตัดออกเพื่อให้กิ่งแตกยอดใหม่เสมอจะไม่โทรม ควรปลูก ในกลุ่มไม้ที่มีสีเขียวเป็นฉากอยู่ด้านหลัง ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

พยับหมอก (Plumbago auriculata)

ไม้ดอกทรงพุ่มขนาดเล็ก ดอกเป็นสีม่วงอ่อน นักจัดสวนถ้าต้องการไม้ดอกจัดก็สามารถใช้ได้ ต้องหมั่นแต่งกิ่ง จึงจะออกดอก ควรปลูกเป็นกลุ่ม ชอบแสงแดด ดินร่วน ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

ชวนชม (Adenium obesum)

ไม้ประดับที่มีดอกสวยงาม ปลูกประดับอาคารได้ดีมาก จะใส่กระถางแบบใดก็งาม นอกจากดอกสวยแล้วยังมีลำต้นที่งามไปด้วยช่วงจังหวะของการแตกแขนงกิ่ง เป็นไม้พุ่มโปร่ง มีใบติดปลายกิ่งเล็กน้อย และดอกก็จะออกที่ปลายกิ่งเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 5-6 ดอก ดอกสีชมพูเข้ม ชอบแสงแดดจัด ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ปลูกในกระถาง เครื่องปลูกจะมีอิฐหักปนทำให้ระบายน้ำได้ดี รากไม่เน่า ถ้าจัดสวนปลูกลงดิน ดินต้องร่วนน้ำไม่ขัง จะเหมาะกับสวนกรวดหรือสวนหินมากที่สุด ให้ดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

พวงทอง (Galphimia gracilis Barthing)

เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กและกลาง มีดอกเป็นพวงกระจายทั่วกิ่งสีเหลืองเล็กๆ เวลาจัดสวนใช้ปลูกเป็นกลุ่ม ชอบแสงแดด ดินร่วน เหมาะที่จะปลูกจัดสวนขนาดใหญ่รวมกลุ่มมากๆ ดอกจะเหลืองเต็มต้น ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

ช้องนาง (Thunbergia erecta)

เป็นไม้พุ่มที่มีกิ่งคล้ายเถา พุ่มทึบใบเขียวเข้ม พุ่มปานกลาง เวลาออกดอกเป็นสีม่วงเข้ม ดอกไม่ดก พอปลูกเป็นไม้ประดับได้ ชอบแสงแดด ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำและตอนกิ่ง

เข็ม (Ixora coccinea)

เป็นไม้ดอกทรงพุ่มมีขนาดเล็กและกลาง มีหลายพันธุ์ทั้งดอกช่อใหญ่และช่อเล็ก สีก็มีทั้งสีแดง แสด ส้ม ส้มเหลือง เหลืองอ่อน ชมพูแก่-อ่อน และขาว ถ้าพุ่มเล็ก ใบและดอกจะเล็กตามไปด้วย ใช้จัดสวนแล้วจะสามารถ ตกแต่งให้เป็นรูปลักษณะใดย่อมง่ายมากเพราะพุ่มแน่น ส่วนเข็มชนิดพุ่มกลางใบใหญ่ ช่วงของต้นห่างตัดแต่งเป็นพุ่มไม่ได้ ลักษณะพื้นผิวจะหยาบ เหมาะที่จะปลูกในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำและตอนกิ่ง

ชบา (Hibiscus rosa-sinensis)

เป็นไม้ดอกที่มีทรงพุ่มทั้งขนาดเล็กและกลาง กิ่งก้านแตกพุ่มไม่แน่น นิยมปลูกประดับบ้านมากกว่าประดับสวน ไม้ประดับ ปลูกเป็นแถวเป็นกลุ่ม ชอบแสงแดด ให้ดอกตลอดปี มีดอกเล็ก-ใหญ่ ดอกมีสีแดง ม่วง ชมพู ส้มเหลือง และขาว ชอบดินร่วน ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำและตอนกิ่ง

ปัตตาเวีย (Jatropha integerrima)

ไม้ประดับทรงพุ่มขนาดกลาง กิ่งก้านแตกแขนงเป็นพุ่มโปร่ง ออกดอกที่ปลายกิ่งเป็นพวงเล็กๆ จำนวนมาก กระจายไปทั่วต้น ดอกเล็กสีแดงปนชมพู เหมาะที่จะปลูกจัดสวนแบบธรรมชาติ ทรงพุ่มสามารถจะกลมกลืนกับกลุ่มไม้ใหญ่ได้ ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

ประทัดจีน (Quassia amra, Linn.)

เป็นไม้ประดับทรงพุ่มขนาดเล็กถึงกลาง ให้ดอกตลอดปี ดอกเป็นพวงลักษณะคล้ายประทัดจีนสีแดงตูม (คล้ายดอกเข็มที่ตูม) ถ้าใช้ตกแต่งสวนหย่อมควรจะตัดแต่งอยู่เสมอพุ่มจึงจะงาม ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งและปักชำ

ยี่โถ (Nerium pleander)

ไม้ดอกทรงพุ่มขนาดกลาง แตกกิ่งก้านขึ้นตรง พุ่มจะสูง จะใช้ปลูกประดับทั่วไป ตามถนน รั้ว โดยปลูกเป็นแถว เป็นกลุ่มเล็กๆ เป็นระยะ ต้องหมั่นแต่งกิ่งเสมอเพราะจะทำให้กิ่งก้านไม่เป็นระเบียบและจะออกดอกตลอด ดอกมีสีแดง ชมพูอ่อน-แก่ และขาว ชอบแสงแดดจัด ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

กุหลาบ (Rose)

ไม้ดอกที่มีความงามทั้งรูปทรงของดอก สี และมีกลิ่นหอม มีหลายร้อยพันธุ์ การใช้ปลูกประดับสวนควรเป็นขนาดใหญ่ ปลูกเป็นกลุ่มหรือเป็นแปลงขนาดใหญ่มีจำนวนมาก ๆ เหมาะกับการจัดสวนแบบประดิษฐ์หรือสวนแบบ ตะวันตกที่มีดอกไม้เป็นส่วนประกอบ การดูแลรักษาต้องระวังมากทั้งโรคและแมลง ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

แสงจันทร์ (Pisonia alba, Span.)

เป็นไม้ใบ พุ่มขนาดกลาง ใบใหญ่สีเขียวเหลือง ถ้าถูกแสงแดดมากใบจะออกเป็นสีเหลืองและเหลืองอ่อน ต้องปลูกในที่โล่ง ควรตัดแต่งกิ่ง ถ้าไม่ตัดแล้วต้นจะใหญ่โต ควรปลูกในสวนขนาดใหญ่ ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง และปักชำ

สน

เป็นไม้ประดับที่มีคุณค่าในการจัดตกแต่งบริเวณได้เป็นอย่างดีชนิดหนึ่ง มีรูปทรงของพุ่มที่สวยงามในรูปแบบต่าง ๆ บางชนิดสามารถออกแบบตัดตกแต่งเป็นรูปทรงได้มากมาย ผู้ออกแบบจะต้องเลือกใช้ชนิดของสนว่าจะปลูกตรงไหนในบริเวณ เลือกขนาดของต้นที่เหมาะกับส่วนประกอบอื่นๆ เช่น สนสร้อยทอง สนฉัตร สนแผง สนบลู ฯลฯ สนเป็นไม้ที่ไม่ชอบอากาศชื้น ทนต่อแสงแดด ปลูกได้ทั้งสวนหินและสวนหย่อม ตลอดจนถึงสวนขนาดใหญ่ ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งและเมล็ด

ใบเงิน, ทอง, นาก, ทองนพคุณ, นากชมพู

เป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงามมาก ใบมีลวดลายในลักษณะต่างกัน ใช้ปลูกตกแต่งบริเวณได้ดี และยังเกี่ยวกับความเชื่ออีกด้วย ปลูกเป็นกลุ่มได้ทั้งสวนหย่อมและสวนแบบอื่นๆ ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำและตอนกิ่ง

ต้นหูปลาช่อนแดง และด่าง, ขาไก่ด่าง

ไม้ใบอีกชนิดหนึ่งที่มีความงามที่ใบ ใช้ปลูกประดับเป็นกลุ่ม เป็นแถวเป็นแนวกั้นเขต เป็นรั้ว แนวถนน ไม่ชอบแสงแดดจัดเพราะใบจะไหม้ จะต้องถูกแสงแดดพอควรใบถึงจะออกสีที่งาม ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ

เล็บครุท (Polyscias)

เป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงาม มีหลายพันธุ์ แต่ละพันธุ์ก็มีความงามต่างกันออกไปทั้งรูปใบและสี ลักษณะของใบมีทั้งแบบกลม เว้าแหว่งไปจนถึงแตกเป็นฝอย ใช้ปลูกประดับได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ปลูกลงดินและปลูกในกระถาง ชนิดปลูกประดับภายในได้ทนคือ เล็บครุฑบริพัตร เล็บครุฑก้านดำ เล็บครุฑกระทงทอง นอกจากนั้นส่วนใหญ่จะปลูกภายนอกที่มีแสงแดดพอควร เช่น เล็บครุฑฝอยใบจะเหลือง เล็บครุฑกระจกและใบกุหลาบถูกแสงแดดใบจะด่างเป็นสีขาว ใช้จัดตกแต่งบริเวณได้ ควรปลูกเป็นกลุ่ม ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งและปักชำ

โป๊ยเซียน (Euphobiaceae Sp.)

เป็นไม้ดอกที่มีความงาม นิยมปลูกเป็นไม้กระถางมากกว่าใช้ปลูกจัดสวน ลำต้นเป็นหนาม ดอกมีหลายสีมีทั้งสีแดง ส้ม ชมพู เหลือง และขาว ชอบแสงแดดจัด รูปทรงต้นไม่เหมาะที่จะจัดสวนมากนัก

เฟื่องฟ้า (Bougainvillea spectabilis)

ไม้ดอกที่ใช้ปลูกเป็นไม้จัดตกแต่งบริเวณได้ทั้งสวนหย่อมและสวนไม้ประดับขนาดใหญ่ ลักษณะของดอกและสีของดอกในปัจจุบันได้มีการผสมพันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้นมาก ต้นไม่ใหญ่มากนักตลอดทั้งสีของใบก็มีหลายสีและใช้เป็นไม้ประดับ ได้ดีกว่าพันธุ์เก่าๆ ปลูกเป็นกลุ่มเล็กๆ เมื่อจัดสวนหย่อม หรือใช้ปลูกเป็นซุ้มอาศัยร่มเงาและเพื่อความงาม ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำและตอนกิ่ง

โกสน (Codiaeum variegatum)

เป็นไม้ประดับที่มีความงามด้วยลักษณะรูปทรงของใบและสี โกสนมีหลายพันธุ์ทั้งพุ่มเตี้ยใบกลม ใบฝอย และพุ่มขนาดกลางใบยาว ยาวบิด ใบแบบตรี แบบใบขนุน แต่ละชนิดสีของใบจะแตกต่างกัน โกรนเป็นไม้ประดับที่มีสี ของใบสวยงามมาก ใช้ปลูกจัดสวนได้ทั้งสวนหย่อมและสวนแบบอื่นๆ ปลูกได้กลางแจ้งที่แสงไม่จัดเกินไป และปลูกในที่แสงรำไร ถ้าปลูกในที่ร่มมากใบจะเขียว ใช้ปลูกประดับแบบกระถางหรือปลูกลงดินได้ทั้งนั้นแล้วแต่ความเหมาะสม ควรจัดปลูกเป็นกลุ่มดีกว่าปลูกเดี่ยว การปลูกใช้หลักความกลมกลืนกันก็ได้ ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งหรือปักชำ

โกสนพันธุ์ดี มีลักษณะดังนี้

1. เจริญเติบโตง่าย ใบแตกออกจากลำต้นหรือที่แขนงกิ่งถี่ชิดกัน

2. มีใบตรงตามพันธุ์ ถ้าชนิดกลมควรกลมมากที่สุด ถ้าใบยาวควรมีโคนใบกว้างกว่าปลายใบ ก้านสั้นติดกัน มีชนิดเดียวกันทั้งต้น

3. ไม่ทิ้งใบง่าย ใบบิดสมํ่าเสมอไม่เพี้ยนไปจากธรรมชาติComments are closed.

This entry was posted on September 17, 2012 and is filed under ออกแบบสวน. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.