treeความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นไม้

ประเภทของต้นไม้

1.  ไม้คลุมดิน จะมีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 30 เซนติเมตร ประโยชน์ของไม้คลุมดิน คือ ยึดหน้าดินเอาไว้ไม่ให้พังทลายเวลาโดนน้ำพัดลดความร้อนระอุของผิวดินอันเนื่องจากแสงแดด และเพื่อประโยชน์อื่น ๆ เช่น เพิ่มสีสันของหมู่มวลไม้ ใช้เล่นกีฬา(สนามหญ้า) ตัวอย่างของไม้คลุมดิน คือ หญ้าชนิดต่าง ๆ เช่น หญ้านวลน้อย หญ้าญี่ปุ่น หญ้ามาเลเซีย หญ้าเบอร์มิวดา  นอกจากนั้นก็เป็นพวกไม้ประดับ เช่น กระดุมทอง แพร เซี่ยงไฮ้ คุณนายตื่นสาย ผักเป็ดเขียว ผักเป็ดแดง ฟ้าประดิษฐ์ ฯลฯ

2.  ไม้พุ่มเตี้ย จะมีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 45 เซนติเมตร มีประโยชน์คือ ใช้ปลูกเป็นแปลง เป็นกอ เป็นแถว ให้ดอกสวยงาม ตัวอย่างของไม้พุ่มเตี้ย เช่น เข็มญี่ปุ่น ดาวเรือง บานไม่รู้โรย กุหลาบหนู

3.  ไม้พุ่มเล็ก จะมีความสูงจากพื้นดินเฉลี่ยไม่เกิน 90 เซนติเมตร ใช้ประดยชน์ในการปลูกบังแนวในลักษณะรั้ว หรือปลูกกระหนาบ 2 ข้างทางเพื่อนำสายตา ตัวอย่างเช่น เข็มเศรษฐี ขาไก่ หยับหมอก หูปลาช่อน พลับพลึง สาวน้อยประแป้ง พลูชนิดต่าง ๆ ลิ้นมังกร สับปะรดสี ฯลฯ

4.  ไม้พุ่มกลาง จะมีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 180 เซนติเมตร จะใช้เป็นฉากหลังในการจัดสวนขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น ยี่โถ ยี่เข่ง เตยด่าง ประยงค์ ฯลฯ

5.  ไม้พุ่มสูง จะมีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 240 เซนติเมตร โดยจะปลูกเป็นไม้พุ่มไว้ตัดแต่ง ตัวอย่าง เช่น ใบเงิน ใบทอง ใบนาค หางนกยูงไทย แก้ว ทรงบาดาล เข็มขาว ฯลฯ

6.  ไม้ยืนต้น จะมีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 240 เซนติเมตร ขึ้นไป เป็นไม้ที่ใช้ปลูกเพื่อเป็นร่มเงาและบังฝุ่นละออง ตัวอย่างเช่น กามปู แคแสด นนทรี ชัยพฤกษ์(คูน) ยาง ไทร ทองกวาว หูกวาง ประดู่ ศรีตรัง ขี้เหล็ก หางนกยูงฝรั่ง ชงโค  ตะแบก เสลา อินทนิล ปีบ ตะขบ ชมพูพันธุ์ทิพย์ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีไม้ที่ใช้จัดสวนอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในกลุ่ม 1-6 คือ

7.  พวกปาล์ม เป็นไม้ที่แสดงลักษณะเฉพาะของไม้เมืองร้อนชื้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

7.1  หมาก พืชจำพวกหมากนี้จะขึ้นเป็นกอ ตัวอย่างเช่น หมากเขียว หมากเหลือง หมากคอนวล เต่าร้าง หมากงาช้าง

7.2  ปาล์ม จะขึ้นเป็นต้นเดี่ยว ตัวอย่างเช่น ตาล มะพร้าว สิบสองปันนา จาก ชิด จั๋ง สะตือ ปาล์ม จีบ ปาล์มขวด ปาล์มขนนก ฯลฯ

8.  พวกไผ่ เช่น ไผ่เลี้ยง ไผ่ตง ไผ่บ้าน ไผ่สร้าง ฯลฯ

9.  พวกไม้เลื้อย จะใช้ปลูกเพื่อบังแดด ปกปิดส่วนของอาคารที่ไม่น่าดู

9.1  ปลูกให้เลื้อยบนร้าน เช่น บานบุรี การเวก กระดังงา

9.2  ปลูกให้เลื้อยกับหลัก เช่น พลูต่าง ๆ ฟิโรเดนดรอน

9.3  ปลูกให้เลื้อยกับรั้ว เช่น อัญชัน ตำลึง ประทัดจีน

10.  ไม้น้ำ คือไม้ที่ใช้ปลูกในน้ำ แบ่งเป็น 2 พวก

10.1  พวกรากหยั่งถึงดิน เช่น กกธูป กกญี่ปุ่น พุทธรักษา อะเมซอน บัวชนิดต่าง ๆ แบบใบบัวปริ่มน้ำ เช่น จงกลนี สัตตบุษย์ และแบบใบบัวพ้นน้ำ เช่น บัวหลวง บัวฉัตร

10.2  พวกรากลอยน้ำ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด ผักตบชวา จอก แหน ฯลฯ

11.  ไม้กระถาง ใช้ปลูกในกระถางเพื่อประดับตกแต่ง เคลื่อนย้ายได้ตามความสะดวก เหมาะที่จะใช้ในการตกแต่งระเบียงอาคาร ตัวอย่าง เช่น ว่านสี่ทิศ คล้า พลูฉลุ ปริก ฯลฯ

เรื่องโดย ไม้พุ่ม,

Comments are closed.

This entry was posted on February 24, 2012 and is filed under ต้นไม้ตกแต่งสวน. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.