การใช้แสงเทียมกับกล้วยไม้

แสงเทียม(artificial light) หมายถึงแสงอื่น ๆ นอกจากแสงแดด แสงเทียมที่นำมาใช้กับต้นไม้ คือแสงไฟฟ้า จริงอยู่ในประเทศไทยมีแสงแดดอย่างเหลือเฟือ แต่นักกล้วยไม้บางคนก็ขาดแคลนแสงแดดสำหรับกล้วยไม้ของตน เช่น มีที่คับแคบ หรือมีอาคาร มีต้นไม้ใหญ่บดบังแสงแดดสำหรับกล้วยไม้ของตน เช่น มีที่คับแคบ หรือมีอาคาร มีต้นไม้ใหญ่บดบังแสงแดดที่จะส่องเข้าเรือนกล้วยไม้ หากเป็นดังนี้ และเจ้าตัวอยากเลี้ยงกล้วยไม้ก็อาจใช้แสงเทียมให้กล้วยไม้แทนแสงแดดได้  แต่ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่าลืมรวมเป็นค่าใช้จ่ายเอาไว้ด้วย

หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงแก่ต้นไม้ได้เหมาะสมที่สุดคือ หลอด โกร-ลักซ์ ชนิดมีช่วงคลื่นแสงกว้าง  ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า ไวด์สเปคตรัม โกรลักซ์ (Wide-spectrum Grow-Lux) รูปร่างเหมือนหลอดนีออนธรรมดา แต่ให้แสงมีม่วงแดง

ถ้าหาหลอดดังกล่าวไม่ได้อาจใช้หลอดฟลูเรสเซน ชนิดเดย์ไลย์ (day light) (หลอดนีออนที่ใช้ตามบ้าน) หรือ คูลไวท์ (cool white) (หลอดนีออนที่มีสีน้ำเงินน้อยกว่า) ก็พอใช้ได้  แต่ถ้าจะให้ดีต้องใส่หลอดไฟฟ้าธรรมดา (หลอดชนิดแก้วใส) เสริมให้ด้วย กล้วยไม้จึงจะได้คลื่นแสงที่เหมาะโดยครบถ้วน

การติดไฟนีออนแบบใดก็ตาม ควรติดให้ห่างต้นไม้ ระหว่าง 6-18 นิ้วฟุต และควรมีที่ครอบหลอดสะท้อนแสงด้วย ความเข้มของแสงที่กล้วยไม้ได้รับจะมากน้อยขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างหลอดไฟกับต้นไม้นั้น (ดังแผนภูมิในรูปที่ 5) การเลี้ยงกล้วยไม้แบบนี้คงใช้ได้กับการเลี้ยงไม้ในขวดหรือลูกกล้วยไม้ในกระถางหมู่ กระถางเจี๊ยบ แต่ถ้าจะเลี้ยงกล้วยไม้ขนาดออกดอก ก็คงเลี้ยงได้เฉพาะพวกต้องการแสงน้อย (shade-loving orchids) เช่น รองเท้านารี เป็นต้น

รูปที่ 5 การติดไฟให้กล้วยไม้

-โคมไฟใช้หลอด 40 วัตต์ 4 หลอด

-ตัวเลขกำกับลูกศรคือระยะห่างเป็นนิ้วฟุต

-ตัวเลขที่เหลือคือความเข้มของแสงเป็นแรงเทียน ในระยะต่าง ๆ โดยประมาณ  ซึ่งอาจจะผิดเพี้ยนได้ ตามอายุของหลอดไฟ และการสะท้อนแสงของโคมไฟComments are closed.

This entry was posted on October 3, 2012 and is filed under การปลูกกล้วยไม้. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.