การออกแบบสวนสาธารณะให้สวยงาม

ออกแบบให้ใช้ได้ดีและสวยงาม (Both Function and Aes­thetics Must be Satisfied)

3.1 ความสมดุลยระหว่างเงินของคุณค่าของมนุษย์ (Balance of Dollar

and Human Values)

เพื่อให้การออกแบบสวนสาธารณะมีคุณภาพดี จะต้องคิดถึงเงินและความรู้สึกของมนุษย์ด้วยความงามและใช้ประโยชน์ได้เป็นรากฐานที่ต้องพิจารณา (รูป 3.1) จะต้องคิดถึงการใช้ประโยชน์ได้ดีก่อนที่จะคิดถึงเรื่องความงาม แต่ก็ไม่ควรคิดถึงประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียว

3.1 ควรออกแบบให้สัมพันธ์กันทั้งประโยชน์ใช้สอยและความงามComments are closed.

This entry was posted on July 4, 2012 and is filed under จัดสวนพักผ่อนหย่อนใจ. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.