การประเมินราคาการออกแบบสวน

ESTIMATE

การประเมินราคาเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปรับปรุงสวน หรือจัดสวนใหม่ สำหรับเจ้าของสถานที่ และนักออกแบบ เพราะเจ้าของสถานที่ต้องการจะทราบถึงราคาหรือค่าใช้จ่ายจริงในการจัดสวน โดยเจ้าของสถานที่จะบอกถึงงบประมาณคร่าว ๆ ที่สามารถจ่ายได้และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ นักออกแบบ จะช่วยออกแบบ และคำนวณให้ค่าใช้จ่ายอยู่ในระหว่างงบประมาณของเจ้าของสถานที่ต้องการโดยมีการตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างถ้าการประเมินราคาสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ หรือเพิ่มเติมการจัดสวนให้มากขึ้นเมื่อมีงบประมาณเหลือ

การประเมินราคา

ในการจัดสวนนั้นมีหลายขั้นตอน และทุกขั้นตอนต้องมีการประเมินราคาถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สวนเสร็จสมบูรณ์ตามที่แบบแปลนที่เสนอต่อเจ้าของสถานที่ไว้ โดยแบ่งหัวข้อของการประเมินราคาออกดังนี้.-

-ราคาของพรรณไม้

-ราคาของการปลูกต้นไม้

-ราคาของวัสดุและการก่อสร้างอื่น ๆ

-ราคาการติดตั้งวัสดุและการก่อสร้าง

-ราคาค่าสนามหญ้า (รวมวัสดุและค่าแรง)

-กำไรและค่าแบบสำหรับนักออกแบบ

เพื่อให้การประเมินราคามีประสิทธิภาพควรจะประเมินราคาทันทีหลังจากที่ออกแบบเสร็จ เพราะป้องกันการผิดพลาดเนื่องจากการขึ้นลงของราคาหรือค่าแรงงานอื่น ๆ

การที่จะเป็นผู้ออกแบบจะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ หรือค่าแรงเสมอนั้น ผู้ออกแบบจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของสิ่งของเหล่านี้อยู่เสมอ โดยที่นักออกแบบที่มีประสพการณ์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งเหล่านี้จากแคตลาล็อคหรือสืบราคาจริงจากท้องตลาดทุกระยะ เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการประเมินราคาเสนอเจ้าของสถานที่

การเตรียมการประเมินราคา

การเขียนรายการต่าง ๆ ควรทำให้ผู้อ่านเข้าใจและอ่านได้ง่ายโดยมีหมายเลขต่าง ๆ ของต้นไม้ แต่ละชนิด และให้หมายเลขของพรรณไม้นั้นตรงตามแบบของแปลน ซึ่งในตารางนี้จะบอกถึงจำนวนของพรรณไม้ที่ใช้ขนาดความสูง หรือความกว้างของทรงพุ่มและราคาของพรรณไม้แต่ละต้นอย่าง ละเอียดดังนี้.-

พรรณไม้ : พรรณไม้ต่าง ๆ ที่ใช้ถ้าต้องการให้เจ้าของบ้านทราบรายละเอียดมากขึ้นก็ควรเขียน ชื่อทางพฤกษศาสตร์ (Botanical name) และชื่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปในภาษาอังกฤษด้วย (Common name)

ขนาด : เพื่อจะให้เจ้าของบ้านทราบถึงขนาดของพรรณไม้นั้น ๆ ว่าสูงเท่าไร ทรงพุ่มกว้างแค่ไหน หรือถ้าจะให้ทราบละเอียดยิ่งกว่านี้ก็ควรเขียนย่อไว้ท้ายตัวเลขมี.-

B B = Ball and Burlap บอลล์, ล้อมต้นไม้ใส่กระสอบหรือใส่เข่งมา

BR = Bare root มีแต่ต้นและราก (ไม่มีดิน, กระถาง)

CONT = Containerized ใส่กระถางมา, ขนาดกระถางกี่นิ้วก็ได้

รายการวัสดุต่าง ๆ นั้นบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ทำสำเร็จแล้ว เช่น เก้าอี้สนาม, น้ำพุ แต่บางสิ่งก็เป็นสิ่งประกอบในการปลูกต้นไม้เช่น ปุ๋ย, ทราย, อิฐ, ถ่าน, ดินผสม และบางอย่างช่วยในการดูแลรักษาต้นไม้ เช่น ยาฆ่าแมลง, ไม้ค้ำ, ยากันรา เป็นต้น ส่วนกรวดนั้นอาจใช้ประดับตกแต่งโคนต้นไม้ที่ชอบแห้งแล้ง เช่น จันทร์ผา นอกจากรายการต่าง ๆ เหล่านี้แล้วก็ยังมีอีกมากมายที่ใช้เป็นวัสดุ ตกแต่งสวน เช่น หิน, รูปปั้น, ปลา, ไฟในสวน และอื่น ๆ

เพื่อให้การประเมินราคาออกมาในรูปแบบที่สมบูรณ์ ควรมีชื่อของเจ้าของสถานที่ ที่อยู่ และชื่อของนักออกแบบอยู่ด้วย รวมทั้งวันเดือนปีในการประเมินราคา ควรใช้พิมพ์ดีดมากกว่าการเขียนด้วยมือ และออกมาในรูปขาวดำเท่านั้น ไม่ควรทำเป็นสัญลักษณ์สีต่าง ๆ เพราะต้องพิมพ์ และต้องมีหลายชุดเพื่อให้เจ้าของบ้านและนักออกแบบเก็บไว้ ดังการประเมินราคาในรูปแบบที่สมบูรณ์ ดังนี้.-

การประเมินราคาการจัดสวนหรึอปรับปรุงสวน

สำหรับนายประสพพร และ นางเอื้อมอร พาทยกุล

22 ซอยสายลม ถ.พหลโยธิน อ.พญาไท กทม.

II.  ราคาค่าแรงปลูกต้นไม้ (Cost of Installation of Plants.)

III. ราคาวัสดุและการก่อสร้างอื่น ๆ (Cost of Construction Materials)

วัสดุ จำนวน ราคาหน่วยละ(บาท) รวม(บาท)
1. เก้าอี้สนาม 1 ชุด 3,500 3,500
2. น้ำพุรูปตุ๊กตา(พร้อมปั้มน้ำ) 1 ชุด 7,000 7,000
3. ทางเท้าหินกาบ 80 แผ่น 40 3,200
4. ทรายหยาบ 5 ม³ 175 875
5. ดินผสม 15 ม³ 300 4,500
6. ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 5 กก. 40 200
7. ยาฆ่าแมลง 2 ถุง 40 80
8. อิฐมอญ 300 ก้อน ร้อยละ 30 90
9. ถ่านป่น 1 กระสอบ 80 80
10. ไม้ไผ่ใช้ค้ำต้นไม้ 3 มัด 15 45
11. กรวด 20 บุ้งกี๋ 60 1,200

รวมราคาวัสดุและการก่อสร้างอื่น ๆ 20,770 บาท

IV.  ค่าแรงติดตั้งวัสดุต่าง ๆ (Cost of Installation of Comstruction Materials)

ใช้แรงงาน 5 วัน วันละ 5 แรง ๆ ละ 100 บาท                            2,500 บาท

V.    ค่าสนามหญ้า (ค่าหญ้าและค่าแรงปูหญ้า) (Cost of lawn Installation and Materials) 300 ตารางเมตร ๆ ละ 25 บาท                                      7,500 บาท

VI.   รวมค่าวัสดุ และค่าติดตั้งทั้งหมด (Total)                         36,920 บาท

VII.  ค่าแบบและกำไร 30% (Fee for landscaping design)       11,076 บาท (ถ้าออกแบบโดยไม่เหมารวมทั้งหมดคิดค่าแบบ 10%)

VIII. รวมราคาการจัดสวนหรือปรับปรุงสวนทั้งหมด               47,996 บาท (Total Cost Complete landscape Development)

โดย น.ส.เอื้อมพร วีสมหมาย 10 มถุนายน 2524

ค่าแบบและกำไรไม่จำเป็นต้องเป็น 30% ทุกครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินรวมทั้งหมดถ้าเงินรวมสูง ค่าแบบและกำไรก็จะลดลงเป็น 15-25% ถ้าเงินรวมต่ำ เช่น 3000 บาท ค่าแบบและกำไรอาจจะสูงถึง 50% ก็ได้Comments are closed.

This entry was posted on July 9, 2012 and is filed under ออกแบบสวน. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.