การจัดสวนแบบธรรมชาติ

สวนธรรมชาติแบบตะวันตก

การจัดสวนแบบธรรมชาติ คือ การจัดสวนไม้ประดับที่มีลักษณะเลียนแบบธรรมชาติ การจัดองค์ประกอบของวัสดุและต้นไม้เป็นแบบอิสระ ไม่เป็นแถวซ้ำๆ กัน แต่มีช่องว่างและช่วงจังหวะของต้นไม้ที่ประสานกลมกลืนกัน ต้นไม้ที่ใช้ปลูกประดับส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ทั้งพุ่มใหญ่ กลาง และเล็ก มีทั้งไม้ใบ ไม้ดอก และไม้คลุมดิน ที่ปลูกเชื่อมระหว่างกลุ่มต้นไม้กับ

สวนธรรมชาติแบบตะวันออก(ญี่ปุ่น)

สนามหญ้า สีสันของใบและดอกจะสร้างบรรยากาศให้กลมกลืนกันเหมือนธรรมชาติจริงๆ สร้างไว้ จะมีความสวยงามประทับใจกว่าสวนแบบอื่นๆComments are closed.

This entry was posted on September 17, 2012 and is filed under ออกแบบสวน. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.