garden-0013.2การจัดสวนหิน

การจัดสวนหิน คือ การจัดสวนไม้ประดับที่ใช้ก้อนหินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ โดยการนำเอาก้อนหินขนาดต่างๆ ตั้งแต่ก้อนใหญ่ไปจนถึงก้อนเล็ก

(กรวด) มาจัดร่วมกัน ก้อนหินที่นำมาจัดจะต้องมีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษ เช่น ก้อนหินที่นำมาจากน้ำตก หรือทะเล ที่มีรูปทรงโค้งเว้าเพราะถูกน้ำเซาะดูเป็นธรรมชาติ ไม่ควรใช้ก้อนหินที่ระเบิดจากภูเขาเป็นอันขาด จะทำให้แลดูแข็งกระด้าง

การจัดสวนหินนั้น พื้นที่จัดควรลาดเอียงหรือเป็นเนินสูงตํ่าคล้ายภูเขา การวางก้อนหินบนสนามหญ้าควรให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยเลือกด้านที่สวยงามไว้ข้างบน จะจัดเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ วางแนวนอนหรือตั้ง ผู้จัดจะ ต้องพิจารณาดูให้เป็นธรรมชาติ ต้นไม้ที่นำมาจัดกับสวนหินนั้น ต้องเลือกชนิดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม คือทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ใช้ได้ทั้งไม้ดอกและไม้ใบ แต่ไม่ควรเป็นพุ่มใหญ่มากนัก และต้องไม่เด่นจนทำลายความงาม ของก้อนหิน (ควรเลือกประเภทใบเล็ก ดอกเล็ก ห้ามใช้ไม้ใบใหญ่ ดอกใหญ่ เพราะจะข่มก้อนหิน) สีของใบไม้และดอกไม้ ควรให้ตัดกับสีของก้อนหินจึงจะเด่น การจัดกลุ่มไม้ดอกและกลุ่มไม้ใบ ควรจะเว้นช่องว่างเพื่อการวางก้อนหิน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นบาง

การจัดสวนหิน ผู้ออกแบบอาจใช้ธารน้ำหรือน้ำตกเข้ามาเสริมได้ เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้บรรยากาศ หรือผู้ออกแบบอาจจัดสวนหินที่ประกอบด้วยต้นไม้เพียงเล็กน้อย แต่เน้นความงามด้วยการจัดและรูปทรงของก้อนหินโดยเฉพาะ (การจัดสวนญี่ปุ่นตามปรัชญาของเขา) ถ้าจะมีธารน้ำก็ควรเป็นสิ่งที่สมมติ โดยใช้กรวดก้อนเล็กๆ หรือทรายปูพื้นแทน แล้วคราดให้เป็นเส้นคล้ายสายน้ำไหล เพื่อจะลดความแข็งกระด้างของสวนหิน

การจัดสวนหินผู้ออกแบบอาจทำได้ 3 แบบ คือ

1. สวนหินประกอบด้วยต้นไม้

2. สวนหินประกอบด้วยต้นไม้และน้ำ

3. สวนหินประกอบด้วยกรวด – ทรายและต้นไม้Comments are closed.

This entry was posted on September 17, 2012 and is filed under ออกแบบสวน. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.