การจัดสวนหย่อมริมทางเท้า

การจัดทางเท้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับคนใช้เดินไม่มากนัก  เหมาะกับการเดินพักผ่อนมากกว่าเดินเร่งร้อน จะจัดภายในบ้านหรือส่วนใดของบริเวณอาคารที่ต้องการเน้นทางเท้า ทางเท้าจะตัดผ่านสนามหญ้า พื้นทราย กรวด พื้นน้ำ หรือบริเวณริมสนาม ขอบสระน้ำ การจัดพยายามอย่าให้กลมกลืนกัน เช่น ทางเท้าวางแผ่นหินเป็นช่วง ๆ ก็ควรจัดปลูกต้นไม้ให้ต่อเนื่อง ไม่ควรปลูกเป็นจุด ๆ เป็นต้น เมื่อดูตัวอย่างแล้วผู้จัดควรจะคิดดัดแปลงแบบให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ด้วย  ทางเท้าที่จัดนี้จะมีแบบแตกต่างกัน ใช้แผ่นหินเป็นช่วงระยะ และใช้พื้นติดเป็นแผ่นเดียวกัน ทั้งหมดมีทั้งทางตรงและคดโค้ง บางทีจะใช้พื้นทางเดินเป็นกรวด หินเกล็ด หญ้า ทราย หรือจะดัดแปลงทางเท้าเป็นธารน้ำก็ได้Comments are closed.

This entry was posted on September 18, 2012 and is filed under ออกแบบสวน. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.