การจัดสวนหย่อม

การจัดสวนหย่อม คือ การจัดสวนไม้ประดับที่ใช้เนื้อที่ในการจัดน้อย เป็นสวนขนาดเล็ก หรือจัดเป็นจุดๆ ในพื้นที่ใหญ่เพื่อเน้นบริเวณนั้นๆ เช่น บนพื้นสนามหญ้ากว้างแต่จัดเพียงจุดเดียว ใช้อุปกรณ์ไม่เปลือง เช่น ก้อนหิน หนึ่งก้อน ต้นไม้คลุมดินหนึ่งกลุ่มกับไม้พุ่มขนาดกลางอีกหนึ่งต้นก็จัดได้ การจัดสวนแบบนี้ใม่ยุ่งยากซับซ้อน บริเวณที่จัดจะเป็นพื้นที่ราบหรือเป็นเนินก็ได้ จะจัดตามมุมอาคาร มุมถนน หรือโคนต้นไม้ เป็นสวนไม้ประดับที่มีรูปแบบ กะทัดรัด สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวัสดุที่ใช้ได้ง่ายถ้าเจ้าของเกิดความเบื่อหน่าย ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนต้นไม้มากกว่าอย่างอื่น นิยมจัดกันมากเพราะประหยัดเนื้อที่และค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ของการจัดสวนตกแต่งบริเวณ

การจัดสวนไม้ประดับถือว่ามีความสำคัญ และมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมาก เพราะเป็นตัวเชื่อมระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสุขสดชื่นในชีวิตประจำวัน คือ

1. ทำให้เกิดความสวยงามแก่อาคารบ้านเรือน ทำให้เจ้าของบ้านมีความสุขสดชื่นทางด้านจิตใจและร่างกาย

2. พันธุ์ไม้ประเภทไม้ดอกและไม้ใบ นอกจากจะปลูกไว้ดูเพื่อผ่อนคลายอารมณ์แล้ว ยังให้อากาศบริสุทธิ์ ป้องกันฝุ่นละอองและเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

3. เจ้าของบ้านยังมีโอกาสออกกำลังกายด้วยการตัดหญ้า พรวนดินต้นไม้ ตลอดทั้งตัดตกแต่งกิ่ง

4. ต้นไม้จะช่วยปิดบังสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีได้ โดยใช้ต้นไม้ชนิดสูง เช่น อโศกอินเดีย ปลูกเป็น Back ground ของลวนเพื่อปิดบังสิ่งที่ไม่เจริญตาแถบนั้น อาจจะเป็นกองขยะ และยังช่วยบดบังความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังตัวบ้าน หรือเงาสะทั้อนจากบ้านใกล้เคียงComments are closed.

This entry was posted on September 17, 2012 and is filed under ออกแบบสวน. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.