Garden4การจัดสวนลอย

การจัดสวนลอย หมายถึง การจัดออกแบบตกแต่งบริเวณของตัวอาคารและบนอาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากประเทศแถบยุโรป ในยุคปัจจุบันนี้ สวนลอยยังมีความจำเป็นต่อคนที่อาศัยตึกแถว ทาวน์เฮาส์ แฟลต หรือเมือง ที่อยู่กันอย่างแออัดมีเนื้อที่น้อยสำหรับคนเท่านั้น ไม่มีเนื้อที่จะใช้ทำอย่างอื่นได้ มนุษย์เรากับธรรมชาติไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ ต้องอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องผ่อนคลายความเครียด มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด จะจนหรือรํ่ารวย แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ต้นไม้ ดอกไม้ ที่ใช้เสริมความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความสุขกายสบายใจ ทั้งการปลูกประดับภายในห้อง และตกแต่งเป็นแบบสวนลอยในลักษณะแบบต่างๆ เท่าที่สถานที่นั้นๆ จะเอื้ออำนวย ได้แก่

1. การจัดสวนลอยแบบแขวน

2. การจัดสวนลอยติดตั้งขอบหน้าต่าง

3. การจัดสวนลอยติดตั้งที่บริเวณกันสาด

4. การจัดสวนลอยบนดาดฟ้า

1. การจัดสวนลอยแบบแขวน เป็นการจัดที่ลงทุนน้อย ใช้เพียงเส้นลวดมัดแขวนกระถางตรงหน้าต่างด้านนอก หรือแขวนที่ส่วนอื่นของอาคารที่สามารถมองเห็นจากภายนอกและภายในได้ ดูแลรักษาง่าย ต้นไม้ที่ใช้แขวน ประดับมีทั้งไม้ดอกไม้ใบ เช่น กล้วยไม้ชนิดต่างๆ (ชอบแดด) ไม้ใบ ได้แก่ เดบ พลูด่าง (เหลือง-เขียว) ฟิโลเดนดรอน (Philodendron) ชอบแสงรำไร

2. การจัดสวนลอยติดตั้งขอบหน้าต่าง ควรใช้เหล็กดัดทำเป็นโครงติดกับผนัง แล้วใช้กระถางที่ใช้ปลูกไม้ดอกหรือไม้ใบใส่วางด้านใน การติดตั้งควรอยู่ใต้ขอบหน้าต่างด้านนอก เมื่อปลูกต้นไม้อยู่ภายในบ้านก็มองเห็นดอก ได้ การปลูกแบบใส่กระถางจะสะดวกในการสับเปลี่ยนต้นไม้ที่ควรใช้สำหรับสวนชนิดนี้ ได้แก่ ผกากรองสีม่วง เวอร์บีนา กระดุมทอง (ไม้ดอกชอบแสงแดด ห้อยย้อยลงสู่ด้านล่าง) ผกากรองเหลืองและขาว (เป็นพุ่ม) กุหลาบ หนู เข็มเล็ก เป็นต้น ไม้ใบที่ใช้ปลูกได้ก็มีพลูด่าง (เหลือง-เขียว) ฟิโลเดนดรอน เฟิน ฯลฯ ไม้เหล่านี้ชอบความชื้น แสงรำไร

3. การจัดสวนลอยติดตั้งที่บริเวณกันสาด ควรใช้อิฐมอญก่อเป็นกล่องให้มีขนาดพอเหมาะกับกันสาด และมีช่องระบายน้ำด้วย ใส่ดินและปุ๋ยเพื่อปลูกต้นไม้ลงไปเลย หรือจะปลูกลงกระถางก่อนแล้วนำไปตั้งที่บริเวณกันสาดก็ได้ ไม้ที่ใช้ปลูกควรเป็นไม้เลื้อยทอดยอดลงสู่เบื้องล่าง ถ้าปลูกไม้ดอกมีแสงแดดส่องพอควร ถ้าเป็นพวกไม้ใบบริเวณนั้นควรมีแสงรำไร เช่น ผกากรองม่วง กระดุมทอง พลูด่าง ฟิโลเดนดรอน ฯลฯ นอกจากนี้กันสาดที่ทำควรเป็นกันสาดที่แข็งแรง ดูแลรักษาต้นไม้ได้ง่าย

4. การจัดสวนลอยบนดาดฟ้า การจัดสวนลอยแบบนี้ต้องลงทุนสูงมาก เพราะใช้เนื้อที่กว้าง การเคลื่อนย้ายวัสดุลำบาก ถ้าอยู่สูงจะนิยมจัดแบบสวนหย่อม การใช้ดิน ต้นไม้ จะเหมือนการจัดบนพื้นดินไม่ได้ การจัดสวนบนดาดฟ้าผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงสภาพพื้นที่

4.1 ต้องระบายน้ำได้ดี

4.2 ต้องป้องกันการซึมของน้ำที่พื้น

4.3 ต้องใช้ดินที่มีคุณภาพดีอยู่ได้นาน

4.4 ควรปลูกไม้ใส่กระถาง ใช้ตกแต่งหรือก่อด้วยอิฐมอญใส่ดินปลูกต้นไม้

4.5 การเลือกต้นไม้ปลูกต้องให้เหมาะกับสถานที่ ใช้ไม้พุ่มเล็ก รากไม่กินดินลึก ไม่ต้านลมมากๆ ส่วนชนิดพุ่มกลางควรใช้น้อยต้นComments are closed.

This entry was posted on September 17, 2012 and is filed under ออกแบบสวน. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.