การขยายพันธุ์กล้วยไม้ประเภทแวนดา

กล้วยไม้แวนด้า

1. การตัดยอด ถ้าเป็นพวกปล้องถี่ เช่น แวนดาใบแบน

พวกปล้องถี่ เช่น แวนคาใบแบน แอสโคเซ็นดา เอื้องกุหลาบ ยอดที่ตัดมาต้องมีรากติดอยู่อย่างน้อย 1 ราก ถ้าเป็นพวกข้อห่าง เช่น แมลง ปอ อะแรนดา รีแนนเธอรา ควรให้มีรากติดมาอย่างน้อย 2 ราก และส่วนตอ ที่เหลืออยู่ต้องมีใบติดอยู่บ้าง ถ้าไม่มีใบตออาจตายได้ โดยปรกติ เมื่อตัดยอดไปปลูกแล้ว ตอจะแตกยอดใหม่จากตาข้างที่ยังไม่เกิดช่อดอก ตาข้างตาใดออกดอกไปแล้วก็เป็นอันหมด ข้อนั้นจะไม่แตกยอดใหม่อีก ฉะนั้นกล้วยไม้ที่ออกดอกดก ดอกออกทุกข้อ จึงมีปัญหาเรื่องที่จะได้หน่อใหม่จากตอ

กล้วยไม้ข้อห่างนั้น ถ้าตอเหลือยาวเมื่อตอเกิดยอดใหม่อาจตัด ยอดไปปลูกได้อีก หลายครั้งจนตอสั้นมากจึงปล่อยให้ยอดใหม่ยาว แทนยอดเดิมต่อไป นี่พูดถึงว่าจะตัดแยกขยายพันธุ์เป็นการใหญ่ ยังไม่พูดถึงว่าจะดูดอกกัน

การตัดทุกครั้งอย่าลืมทาปูน หรือถ้าจะให้โก้หน่อยยาทาแผลกล้วยไม้พอจะหาซื้อได้ตามท้องตลาด

2. การตัดแยกแขนง กล้วยไม้ประเภทแวนดา อาจแตกหน่อที่โคนต้น หรือแตกแขนงที่กลางต้นได้ ยิ่งถ้าตัดยอดเดิมออกด้วยแล้วจะช่วยกระตุ้นให้แตกหน่อ แตกแขนงเร็วขึ้น หน่อและแขนงเหล่านี้เมื่อมีใบ 2-3 คู่ และมีรากก็ตัดให้ชิดต้นแม่ แยกออกไปปลูกได้

รูปตอที่ตัดยอดไปแล้ว แตกยอดใหม่เมื่อยอดใหม่มีราก อาจตัดไปปลูกอีกได้  ถ้าเหลือตอยาวก็ตัดทิ้ง 2 ยอด (ตัดที่ 1 และที่ 2 ในภาพ) ถ้าเหลือตอสั้นก็ตัดเฉพาะยอดบนส่วนยอดล่างปล่อยให้เจริญต่อไป เมื่อยาวมากแล้วก็ตัดยอดปลูกได้อีกเรื่อยๆ ไปComments are closed.

This entry was posted on October 8, 2012 and is filed under การปลูกกล้วยไม้. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.